Pogu balle 2019

Pogu balle 2019

   29. martā skolā notika tradicionālā Pogu balle, kurā 9. klašu skolēni tiek piepogāti” skolai.

   Šogad Pogu balles tēma bija „Rēzeknes roze cauri gadsimtiem“. Filmā, ko skolēni izveidoja, tika intervēti vairāki skolotāji par Rēzeknes leģendu. Un tad… atvērās zāles durvis un tajās parādījās skaistā princese Roze, kura visus šos gadsimtus bija dzīvojusi pasakās un teikās, bērnu smaidos un pieaugušo cilvēku ilgās pēc laimes.

   9. klašu skolēni patiešām spēja atklāt savu aktiertalantu, rādot folkloras gadsimtu ainas un uzvārdu došanas laiku 19. gs. Ar jautriem dejas soļiem skolēni skatītājus aizveda uz večerinku laiku, bet pēc tam lika saspringt nopietnajā pionieru sasauksmes dziesmā. Lugas 5. cēlienā skolēni atklāja savus šodienas talantus: spēlēja klavieres, čellu, vijoli, ģitāras, ļoti skaisti dziedāja duetos, uzstājās sportisti utt. Izrādes noslēgumā 9. klašu kopkoris skandēja U.Marhileviča dziesmu Mēs lidosim”, pēc kuras direktore V. Poikāne teica: „Mēs, skolotāji, lepojamies ar jums. Jūs bijāt pārliecinoši un likāt noticēt, ka jūsu izplestie spārni saulē neizkusīs, ka ēnas tos neapcirps, ka vējā tie nesalūzīs, jo jūsu izplestie spārni ir plati kā ceļš…”.

   Pasākuma 2. daļā skolēni kopā ar vecākiem varēja ritināt atmiņu kamolīti, noskatoties klases audzinātāju I. Metlānes un B. Trimalnieces sagatavotās prezentācijas, iesaistīties dažādās spēlēs un dejot līdz pusnaktij.

   Mīļie vecāki, paldies jums par šiem talantīgajiem, jaukajiem un gudrajiem bērniem. Lai piepildās Rēzeknes Rozes novēlējums: „Mīliet dzīvi, kamēr vien mākoņrindas slīdēs, kamēr baltās pīpenes plauks un vējš no lapām rasas lāses trauks.”

No 9.klašu skolēnu atsauksmēm:
Šis pasākums man likās ļoti jauks un sirsnīgs. Lielu gandarījuma sajūtu radīja pasākuma noslēgums, kad es sapratu: „Jā, mēs to paveicām un mēs esam spējīgi izdarīt kaut ko vairāk, nekā katrs domājam!”
(Sandis)

„Ir nodziedāta pēdējā Pogu balles dziesma. Mēs stāvam uz sliekšņa, lai to pārkāptu. Ir mazliet skumji…”
(Austra)
„Pogu balle iekvēloja atmiņu gaismu, kas turpinās spīdēt vēl daudzus gadus.”
(Marija)

Bildes no pasākuma var apskatīt galerijā: Pogu balle 2019

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola