Kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai