Audzināšanas darbs

Audzināšanas darba prioritātes

2019./2020.m.g. Valsts noteikto vadlīniju skolēnu vērtībizglītošanā, veicinot pilsoniskās kompetences attīstību, īstenošanas turpināšana.
Gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
2020./2021.m.g. Valsts noteikto vadlīniju skolēnu vērtībizglītošanā īstenošana mācību un audzināšanas darbā.
Gatavošanās un piedalīšanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
2021./2022.m.g. Karjeras izglītības programmas pilnveidošana un īstenošana.

Atskaite par audzināšanas darbu skolā 2019./2020.m.g.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola