Interešu izglītība

Interešu izglītības un pulciņu nodarbību grafiks 2020./2021. m. g.

N.p.k.

Nosaukums

Vadītājs

Diena

Laiks

Telpa

1.

1. kl. deju kolektīvs

I. Peļņa

Pirmdiena
Ceturtdiena

10.00-10.40

Aktu zāle

2.

2. kl. deju kolektīvs

I. Krievāne

Ceturtdien
Piektdiena

14.00-14.40

MSZ

3.

3.-4. kl. deju kolektīvs

I. Krievāne

Otrdiena

14.00-15.30

MSZ

4.

6.-11. kl. deju kolektīvs

I. Peļņa

Pirmdiena
Otrdiena

15.30-16.50

 MSZ

5.

Folklora

S. Stare

Otrdiena
Ceturtdiena

14.00-14.40
14.00-14.40

 22., 23. kab.
6.

Vizuālās mākslas pulciņš 1.-9. kl.

S. Deičmane

Pirmdiena

12.20-15.30

37.kab.

7.

2.-4. kl. koris

I. Arbidāne

I. Džigune

Pirmdiena
Trešdiena

13.10-13.50
13.10-13.50

Aktu zāle

8.

Zēnu koris „Olūteņš”

I. Skrule

Otrdiena
Ceturtdiena

14.00-14.40
13.10-13.50

Aktu zāle

9.

5.-9. kl. koris „Zīlīte”

I. Kepule

Otrdiena
Trešdiena

14.50-15.30
08.10-08.50

Aktu zāle

10.

Jauktais koris „Zīle”

I. Skrule

Otrdiena
Ceturtdiena

15.40-16.20
14.50-15.30

Aktu zāle

11.

Pūtēju orķestris

D. Smirnovs

Pirmdiena
Trešdiena

14.50-16.50

Aktu zāle

12.

4. kl. popgrupa

I. Urtāne-
Baranovska

Piektdiena

13.10-13.50

Aktu zāle

13.

7. kl. popgrupa

I. Urtāne-
Baranovska

Piektdiena

14.00-14.40

Aktu zāle

14.

8.-9. kl. popgrupa

I. Urtāne-
Baranovska

Piektdiena

14.50-15.30

Aktu zāle

15.

Akordeonistu ansamblis

V. Poikāne

Trešdiena
Ceturtdiena

08.10-08.50
14.00-14.40

Akord. kab.

16.

Kristīgā mācība 1.-4. kl.

I. Ivanova

Pirmdiena

13.10-13.30

204. kab.

17.

Auduma dekoratīvā apdruka
5.-6. kl.

I. Jurāne

Trešdiena

13.00-14.20

MMK

18.

Jaunie satiksmes dalībnieki
4.-5. kl.

I. Silickis

Trešdiena

13.10-13.50

ZMK

19. Vokāli instrumentālais ansamblis D. Smirnovs Otrdiena 13.40-15.00 Orķestra kab.
20. Novadmācība A. Andrejeva Trešdiena
Ceturtdiena
13.10-15.30 42. kab.
21. Šahs 1.-3. kl. I. Čiževska 1. kl. Trešdiena
2. kl. Ceturtdiena
3. kl. Piektdiena
12.20-13.00
13.10-13.50
13.10-13.50
310. kab.
22. Robotika 1.-6. kl. R. Vēkšējs 1.-3.kl. otrdiena
4.-6.kl. trešdiena
14.50-16.20
14.50-16.20
47. kab.
23. 3D modelēšana un drukāšana R. Vēkšējs Ceturtdiena 14.50-15.30 47. kab.
Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola