Izglītības programmas

Izglītības programmas

Skola realizē:

  • Pamatizglītības programmu (kods: 21011111).

 

  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mūzikas programmu (kods: 21014111).

 

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 3113900065).

 

  • Pamatizglītības programmu (kods: 21017111)

 

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods: 31011011).

 

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods: 31013011).

 

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena un valsts aizsardzības mācības programmu (kods: 31013011).
Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola