Mūzikas programma

Mūzikas pasākumu plāns 2020./2021. māc. gada 1.pusgadā

Septembris
Zinību diena;
Informatīvi izglītojošais pasākums nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.

Novembris
Lāčplēša diena, lāpu gājiens pie Māras pieminekļa;
Latvijas skolu ar padziļinātu mācību akordeonistu festivāls;
LR 102.gadadienas svinēšanas svētki.

Decembris
Ieskaites instrumentu spēlē;
Pasākums veltīts L.van Bēthovena 250 gadu jubilejai;
Ziemassvētku koncerts.

Vokāli - instrumentālais ansamblis

Vadītājs Deniss Smirnovs

   Kamēr vien pastāv mūzika, skolēniem ir vēlme pašizteikties un demonstrēt savu individualitāti, ko viņi realizē muzicējot skolas vokāli- instrumentālajā ansamblī. Tā dalībnieki ir 8. - 12. klašu skolēni. Vokāli-instrumentālā ansambļa sastāvs ir mainīgs, par ko liecina vokāli-instrumentālā ansambļa nosaukumu dažādība, atbilstoši katras grupas prioritātēm un interesēm. Tomēr, nemainīgas ir trīs lietas: vēlme muzicēt, uzstāties publikai un panākumi. Par to liecina fakts, ka ansambļi ir vairākkārtēji Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa ˶No baroka līdz rokam˝ 1. pakāpes laureāti un finālkonkursa dalībnieki.

Popgrupas „Pepijas”, „Šurumburums” (vec. gr.), „Šurumburums” (jaun. gr.)

Vadītāja Inga Urtāne-Baranovska

   Popgrupas Rēzeknes 5. vidusskolā darbojas no 2000. gada. Grupās darbojas dažāda vecuma skolēni. Popgrupas regulāri piedalās skolas un pilsētas pasākumos (Pēdējā zvana un 18. novembra svētki pie Latgales Māras pieminekļa, Ziemassvētku egles iedegšana Festivāla parkā, Pilsētas svētki, Miķeļdienas un Bērnu aizsardzības dienas svinības uc. pasākumi).

   2015. gadā tika ierakstītas 3 autordziesmas (I.Rupaine, G.Kuzmina, J.Lūsēns), kuras tika atskaņotas Latgales vēstniecībā Gors mūziķu Ingas un Normunda jubilejas koncertā. Viena no tām ir Rēzeknes himna ˶Pilsēta ar rozi matos˝ (J.Lūsēns).

   Katru gadu popgrupas piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu instrumentālās mūzikas un popgrupu konkursā ˶No baroka līdz rokam˝, iegūstot I un II pakāpes diplomus. 2015. gadā popgrupas ˶Pepijas˝ un ˶Šurumburums˝ izcīnīja tiesības pārstāvēt Latgales novadu XI Skolēnu dziesmu un deju svētkos.

 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola