Mūzikas programma

Folkloras kopa

Vadītāja Sandra Stare

   Folkloras kopa ir skolas jaunākais kolektīvs, kas savu darbu uzsāka 2019.gadā. Folkloras kopā darbu uzsāka 2. - 4. klašu skolēni, bet nu dalībnieku skaits ir audzis, aptverot arī 1. - 5. klašu skolēnus. Folkloras kopas dalībnieki jau ir demonstrējuši savas muzicēšanas prasmes skolas Ziemassvētku pasākumā, radot mītisku noskaņu ar latviešu tautasdziesmas ˶Sidrabiņa lietiņš lija˝ performanci.

Akordeonistu ansamblis „Accordeon mix”

Vadītāja Vija Poikāne

   Rēzeknes 5. vidusskolas akordeonistu ansamblis darbojas kopš 1988. gada. Šo gadu laikā tajā ir muzicējuši vairāk nekā 60 skolēni.

   Kopš 1989. gada kolektīvs aktīvi piedalās skolas, pilsētas pasākumos, sniedz koncertus KN, vidusskolās pirmsskolas izglītības iestādēs, Kultūras un atpūtas parkā u.c. iestādēs.

   1989. gadā kolektīvs pirmo reizi piedalījās TV muzikālajā konkursā ˶Ko tu proti?˝, kur izcīnīja II vietu un I pakāpes diplomu. Šim sasniegumam sekoja nākamie: kolektīvs ir četrkārtējais republikas konkursa ˶Ko tu proti?˝ laureāts un trīskārtējais republikas muzikālā konkursa ˶Do –Re –Mi˝ laureāts (1996., 1998., 2002.).

   Kopš 2008. gada akordeonistu ansamblis veiksmīgi piedalās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo un instrumentālo kolektīvu konkursā ˶No baroka līdz rokam˝ Rīgā, kur 7 reizes ir iegūts 1. pakāpes diploms un 3 reizes 2. pakāpes diploms.

   Darbojoties akordeonistu ansamblī, skolēniem bija un ir iespēja koncertēt ne tikai dažādās Latvijas pilsētās: Rīgā, Daugavpilī, Krāslavā, Ludzā, Liepājā, Jēkabpilī, bet arī ārpus Latvijas – Dānijā, Vācijā, Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā.

   Akordeonistu ansamblis jau 20 gadus piedalās Latvijas skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu akordeona mūzikas festivālos - konkursos Daugavpilī, Cēsīs, Rīgā un Rūjienā, kur iegūst I pakāpes diplomus.

   Vairākas reizes mūsu skola organizēja šādus festivālus: 2014., 2015.un 2017.gadā. Festivālā piedalījās skolēni no Daugavpils 13. vidusskolas, Cēsu 1. pamatskolas, Rūjienas vidusskolas, Rīgas 88.vidusskolas un Rēzeknes 6. vidusskolas.

   2019. gada martā festivālā Cēsu 1. pamatskolā Rēzeknes 5. vidusskolu pārstāvēja 5. - 8. klašu akordeonistu ansamblis ˶Accordeon mix˝. Kolektīvs ieguva 1. pakāpes diplomu.

   2020. gada martā Latvijas skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu akordeonistu festivāls tiks organizēts Rēzeknes 5. vidusskolā.

Pūšamo instrumentu orķestris

Diriģents Deniss Smirnovs

   Pūšamo instrumentu orķestra darbību un tradīcijas skolā ir uzsācis ilggadējs Rēzeknes 5. vidusskolas mūzikas skolotājs Rolands Ankipāns. Viņa vadībā orķestris uzsāka mūzikas ceļu, kurā guva ievērojamus panākumus pilsētas, novada un valsts līmeņa skatēs un konkursos.

   Otro elpu kolektīvs ieguva 2013. gadā, kad atjaunoja darbību ar dalību Latvijas izglītības iestāžu pūšamo instrumentu orķestru Latgales novadu skatē. Kopš tā laika orķestris ir piedalījies visās pūšamo instrumentu orķestru aktivitātēs pilsētā un novadā.

   2015.gadā pūtēju orķestris veiksmīgi startēja XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Tas deva lielu iedvesmu turpināt attīstīties un, jau gadu pēc dziesmu svētkiem, tika iestudēts pirmais solo koncerts ar sadarbības partneriem - Rēzeknes 6 vidusskolas pūšamo instrumentu orķestri.

   2016. gadā tika izcīnīta pirmā uzvara Latgales novada pūšamo instrumentu  orķestru skatē, tas bija sakrāls brīdis orķestra atdzimšanā. Pūtēju orķestris regulāri piedalās skolas dzīves pasākumos, ka arī ar savu līdzdalību atbalsta pilsētas ˶Baltā zvana svētkus˝ u.c. pasākumus.

   Viens no spilgtākajiem skolas pasākumiem, kurš paliks atmiņā ir skolas 50. gadu jubileja 2017. gadā, kur pūšamo instrumentu orķestris prezentēja ˶Defile˝programmu.

   Brīvajā laika no nodarbībām un koncertiem, orķestra dalībniekiem patīk organizēt kolektīvos kino vakarus.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola