Mūzikas programma

5. - 9. klašu koris „Zīlīte”

Diriģente Iveta Kepule

   Skaitliski lielākais un arī vecākais skolas vokālais kolektīvs, kurā darbojas dziedošas meitenes no 5. līdz 9. klasei. Koris izveidots pirms vairāk kā 50 gadiem, līdztekus skolas dibināšanai 1967. gadā, bet kopš mūzikas programmas izveides, ir kļuvis par kora dziedāšanas Rēzeknes 5. vidusskolā pamata kolektīvu. Šo gadu laikā kora skanējuma izveidē savu artavu ir devuši daudzi mūzikas skolotāji: piem. Rolands Ankipāns, Anita Jureviča, Ieva Arbidāne u.c. Kora priekšnesumi ir neatņemama sastāvdaļa skolas lielajos svētku koncertos 18. novembrī, Ziemassvētkos, Ģimenes dienā un citās reizēs. Ar atzinīgi vērtējamiem panākumiem strādājis visu pastāvēšanas laiku. Sasniegumi – Sudraba un Zelta godalgas – Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 2010. un 2015. gadā.

   Līdztekus kultūras pasākumu plānā definētajiem uzdevumiem, 5. - 9. klašu kora dziedātājas ir koncertējušas pasākumos Rēzeknes pilsētā (Ziemassvētku pasākumi, LR svētku pasākumi), kā arī ir tikuši izveidotas un atskaņotas tikai šā kora veidotas koncertprogrammas, piem. ˶Kā zvēri raka Daugavu˝, ˶Putnu dziesmas˝, sadarbībā ar skolas latviešu valodas un literatūras skolotājiem un teātra pulciņa dalībniekiem.

Rēzeknes 5. vidusskolas skolēnu sasniegumi mūzikā 2018./2019. mācību gadā

1.pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo un instrumentālo kolektīvu festivāls - konkurss  „No baroka līdz rokam” 
„Accordeon Mix”
vad. V. Poikāne

1. pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo un instrumentālo kolektīvu festivāls - konkurss  No baroka līdz rokam” 
Popgrupa „Pepijas”  (vec.gr.)
vad. I. Mazure

1. pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo un instrumentālo kolektīvu festivāls - konkurss  No baroka līdz rokam” 
Popgrupa „Šurumburums”  (jaun.gr.)
vad. I. Mazure

1. pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novada skate
Pūtēju orķestris
vad. D. Smirnovs

1. pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo un instrumentālo kolektīvu festivāls - konkurss  „No baroka līdz rokam”   
Vokāli instrumentālais ansamblis „FTB”
vad. D. Smirnovs

1. pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss „Dziesmubērns”
5. - 9. klašu koris
vad. I. Kepule

2. - 4. klašu koris „Podziņas”

Diriģentes: Ieva Arbidāne un Ingrīda Džigune

   Šajā jaunāko klašu korī dzied mūzikas novirziena 2. - 4. klašu meitenes. Tāpat kā citi skolas kolektīvi, „Podziņas” arī piedalās visos lielajos pasākumos un koru skatēs, kurās jau vairākus gadus tiek pelnīti 1. pakāpes diplomi. 2011. gadā koris ieguva 1. pakāpi koru skatē un 1. pakāpi konkursā „Tauriņu balsis”. 2016. gadā III Latgales skolu 2. - 4. klašu bērnu koru salidojumā Jēkabpilī koris saņēma speciālu balvu par labāko sniegumu skatē.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola