Topošais un esošais skolēn!

Par skolu

Topošais un esošais skolēn!

Ja starp košiem piedāvājumiem, kas aicina, sauc un vilina, Tu neapjuksi un izvēlēsies Rēzeknes 5.vidusskolu, darbosimies kopā.

Mēs piedāvājam apgūt:

  • vispārējās pamatizglītības programmu,
  • vispārējās pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mūzikas programmu,
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (11., 12. klase),
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (11., 12. klase).

Tev būs iespēja sevi izprast un izpaust.
Dokumentus var iesniegt skolas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00.
Skolas adrese:
Rūpnīcas iela 11, Rēzekne
tālr. 64633413, 27874514

Rūpēsimies par Tavu izaugsmi. Darbosimies Tavas nākotnes labā.

Rēzeknes 5.vidusskolas administrācija un pedagogi

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola