Pasākumu plāns

Ārpusstundu pasākumu plāns 2020./2021g. I sem.

 N.p.k.  Pasākums  Klašu grupa  Laiks Atbildīgais 
1.  Zinību diena 1. - 12. 01.09.  R.Geidāne
V.Poikāne 
2. Skolas prezidenta vēlēšanas  9. - 12.  04.09. R.Geidāne 
3. Fotografēšanās  1. - 12.   10. - 11.09. R.Geidāne 
4. Sportiskā Tēva diena  1. - 4. 11.09.  Sākumskolas sk.
A.Gudrenika
5. Ienāc Grāmatu Tārpiņa pasaulē!  1. kl.   15.09.  B.Trimalniece
I.Buldure
6.   Sporta diena 5.-7.kl.   16.09. Sporta sk. 
7.   Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem   16.09.   Sk. vadība
8.   Meža ekspedīcija 6.kl. 17.09.  Kl.audzinātājas 
9.   Sporta diena 8.-12.  17.09.  Sporta sk.  
10.   Sporta diena 1.-4. 18.09.  Sporta sk.  
11.  Izrāde ˶Ģērbējs˝./˶Latvijas skolas soma˝  11.kl.  19.09.  R.Geidāne
12.  Rudens izstāde  1.-4.  29.09.  Sākumskolas sk.
13.  Skolotāju dienas svinības  1.-12.  05.10.  Sk.pašpārvalde
R.Geidāne
14.   Labo darbu nedēļa  1.-12.  05.-11.10  R.Geidāne
Kl.audzinātāji
15.  Izrāde ˶Cauruļzobis vienīgais˝/Joriks   4.-5.kl.  06.10.  R.Geidāne
16.   Skolēnu pašpārvaldes vakars  9.-12.kl.  16.10.  R.Geidāne
Sk.pašpārvalde
17.   ˶Tautasdziesmu vācelīti atverot…˝/K.Baronam-185  2.-5.kl.  26.-30.10.  Bibliotekāres
18.   Danču vakars  6.-12.kl.  30.10.  Sk.pašpārvalde
19. Koncerts ˶Mana tautasdziesma˝/Gors 8.-9.kl. 10.11. R.Geidāne
20. Lāčplēša kauss 5.-8.kl. 11.11.

Sk.pašpārvalde
R.Geidāne

21. ˶Ko tu zini par Latviju?˝ 1.-4. kl. 13.11. Sākumskolas MK
22. Svinīgs pasākums un koncerts Latvijas dzimšanai dienai 1.-12.kl. 17.11.

Mūzikas sk. MK
R.Geidāne

23. Intelektuālā spēle ˶Es mīlu Tevi, Latvija!˝ 5.-12.kl. 19.-20.11. Sk.pašpārvalde
24. Svinīgs pasākums un koncerts Latvijas dzimšanai dienai 1.-12.kl. 17.11.

Mūzikas sk.MK
R.Geidāne

25. Tematiskā nedēļa ˶Veselīgs dzīvesveids-vesels bērns˝ 1.-4.kl. 23.-28.11

I.Čiževska
Sk.pašpārvalde

26. Izrāde ˶Meža dziesmas˝/Gors 2.-5.kl. 24.11. R.Geidāne
27. Izrāde ˶Pērs Gints˝/Joriks 11.-12.kl. 25.11. R.Geidāne
28. Viktorīna ˶Aizraujošā matemātika˝ 5.kl. 27.11. Matemātikas sk.
29. Alfona diena 9.-12.kl. 27.11. Sk.pašpārvalde
30. Svētbrīdis ˶Ceļā uz Ziemassvētkiem˝ 1.-4.kl. 30.11. I.Ivanova
31. Labdarības akcija ˶Apsveikumu gatavošana Rēzeknes pansionāta iemītniekiem˝ 5.-12.kl. 30.11-04.12. Sk.pašpārvalde
32.   Klavierspēles koncerts - ieskaite  1.-9.kl.  2.-3.12.  Mūzikas MK
I.Kepule
33. Skolas rotāšana, gatavošanās Ziemassvētkiem 1.-12.kl. No 07.12.

Sk.pašpārvalde
I.Jurāne

34 Filmu nedēļa un filmu vakars 5.-12.kl. 07.-11.12. Sk.pašpārvalde
35. Pasākums ˶L.van Bēthovenam- 250˝   09.12.

Mūzikas MK
I.Kepule

36. Ziemassvētku pasākums 1.-4.kl. 15.12. Sākumskolas MK
37. Ziemassvētku ieskaņas koncerts vecākiem 1.-12.kl. 17.12.

Mūzikas sk.MK
R.Geidāne

38. Ziemassvētku ieskaņas koncerts skolēniem 1.-12. 18.12.

Mūzikas sk.MK
R.Geidāne

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola