Skolai 50

Rēzeknes 5. vidusskola svin 50 gadu jubileju

   20. oktobrī uz skolas 50 gadu jubilejas pasākumu pulcējās gan esošie un bijušie skolas darbinieki, gan daudzi viesi - Saeimas un Rēzeknes pilsētas Domes deputāti, Izglītības pārvaldes darbinieki, pilsētas skolu direktori, skolas padomes pārstāvji, absolventi.

   „Es ritu, ritu, ņemot un dodot topu par citu, es tālāk ritu.” Šis Raiņa dzejā izteiktais dialektikas likums raksturo skolas nepārtraukto attīstību un mainību. Nemitīgā ritējuma motīvs vijās cauri visam jubilejas pasākumam.

   Svinīgā pasākuma pirmajā daļā tā vadītāji - direktores vietniece izglītības jomā Anita Štikāne, skolotājs Māris Lukjanovs un 11. klases skolnieks Armands Žogots - audiālā un vizuālā formā iepazīstināja ar skolas vēsturi.

   1967. gada 1. septembrī Rēzeknes 5. vidusskola bija jauna, tikko uzcelta vienīgā skola pilsētas rūpnieciskajā Ziemeļu mikrorajonā. Par tās direktoru kļuva Pēteris Ančupāns. Skolas atklāšanas pasākumā piedalījās arī matemātikas skolotāja Inta Vītola, kura jubilejas pasākumā dalījās atmiņās par skolas tapšanas darbiem. Piecdesmit gadu laikā skolu vadījuši 10 direktori, arī Jānis Rožukalns un Jānis Gailis, kuri piedalījās svinīgajā pasākumā un sveica skolu jubilejā.

   1981. gadā skolā tika izveidotas klases ar padziļinātu mūzikas apmācību. Kā viens no pirmajiem mūzikas novirziena klases absolventiem bija tagad tautā mīlēts dziedātājs Normunds Zušs, kurš arī bija ieradies sveikt skolu svētkos un kopā ar skolas popgrupu „Šurumburums” (vad. I.Mazure) dāvāja klātesošajiem savu dziesmu „Laimīgā zeme”. Tā kā skolā tradicionāli notiek pasākums „Koru kari”, ar jautru un skanīgu priekšnesumu klātesošos iepriecināja „Koru karu” laureāti - 3. a un 12. klases kori (vad. A.Jureviča).

   Savulaik skolā tika izveidots un aktīvi darbojās pūtēju orķestris skolotāja Rolanda Ankipāna vadībā. Tagad šo tradīciju turpina skolotājs Deniss Smirnovs, kura vadītais orķestris izpildīja kompozīciju ar defilē „Es skrienu”.

   Gandrīz 40 gadus skolā nostrādāja skolotāja Daina Sprice, kura bija gan enerģiska ārpusklases darba organizatore, gan gudra mācību daļas vadītāja, kā arī ir vadījusi tautas deju kolektīvu. Skolotāja vēlēja skolai vēl ilgus gadus un labus, atsaucīgus skolēnus. To, ka viņas koptās dejas tradīcijas joprojām tiek turpinātas, apliecināja tautas deju kolektīva priekšnesums „Ampeļdancis” (vad. I.Peļņa).

   Gatavojoties skolas jubilejai, notika radošo darbu konkurss- skolēni rakstīja skolai veltītus darbus. Svinīgajā pasākumā jaunie autori paši lasīja savus sacerētos dzejoļus un prozas darbus, kuros izteica prieku par piederību šai skolai.

   Jau 19 gadus par skolas direktori strādā Vija Poikāne. Savā svētku uzrunā direktore teica: Ja mēs izmantojam pazīstamo līdzību ar kamolā tīšanu, tad redzam, ka skolā šis process ir paradoksāls: mēs pārtinamies savos skolēnos un pēc gadiem redzam, viņu kamols ir pāraudzis mūsējo. Tas dod spēku un apziņu, ka mūsu darbs vērtējams ne tikai ciparos, plānos, vīzijās, bet mūsu skolēnu, absolventu gaitās, izaugsmē un dzīves gudrībā, vēlmē iegriezties, atgriezties, palikt šajā skolā, uzticot tai savus bērnus un mazbērnus”.

   Pasākuma otrā daļa bija piepildīta ar daudziem sirsnīgiem apsveikumiem. Skolu jubilejā sveica Saeimas deputāts Ivans Ribakovs, pilsētas domes deputāte Lidija Ostapceva, Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings, pilsētas izglītības darbinieku arodorganizācijas priekšsēdētāja Janīna Staudža, skolas padomes priekšsēdētājs Arvīds Zeltiņš.

   Daudzu skolas absolventu darba dzīve ir saistīta ar izglītības jomu, arī pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieces Skaidrīte Ciule, Vita Mežore un Elga Švarce ir pabeigušas šo skolu. Viņas vēlēja skolai augt un turpināt attīstīties. Rēzeknes 5. vidusskolā pašlaik strādā 16 pedagogi, kas ir arī šīs skolas absolventi. Viņi bija sagatavojuši jautru priekšnesumu, kurā apliecināja savu radošumu un atraktivitāti.

   Ar galvu reibinošu azartu un enerģiju visus sveica skolas absolvents Ēriks Zeps un viņa vadītā grupa Rikši”.

   Uz skolas jubilejas pasākumu bija ieradušies vairāki pensionētie skolotāji, kuriem pateicībā par viņu ieguldīto darbu tika dāvāti skanīgi aplausi un ziedi un pasniegti piemiņas bukleti. Ar klusuma brīdi tika godināti aizsaulē aizgājušie skolas darbinieki.

   Pasākuma otrā daļa noslēdzās ar skolas darbinieku kopkora izpildīto dziesmu, apliecinot to, ka „silta sirds pacels debesīs” un palīdzēs piepildīt vēlēšanos.

   Svētku salūta mirguļojošās zvaigznītes gan atgādināja par skolas spožajiem panākumiem pagātnē, gan iepriecināja par sasniegto tagad, gan aicināja nākotnē turpināt ritējumu augšup pa gaismas ceļu. 

   Pateicamies par atbalstu skolas jubilejas pasākumu organizēšanā un norisē Rēzeknes pilsētas Domei, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei, SEB bankas Rēzeknes filiāles vadītājam, SIA Rēzeknes gaļas kombināts”, SIA Latgales piens”, SIA Vecā maiznīca”, SIA Baltiņš”, SIA GSK R”, RA Drukātavai”.


Ināra Losāne

Aleksandra Lebeda foto

1 2

3 4 

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola