Skolas padome

Skolas padomes sastāvs 2020./2021. m.g.

N.p.k. Vārds, uzvārds Klase
1. Alīna Šepovalova 1.
2. Kristīne Krole 2.
3. Jūlija Grebeža 3.
4. Anna Zelenkova 4.
5. Jaroslavs Volkovs 5.
6. Angelika Juško-Štekele 6.
7. Aiva Litavniece 7.
8. Guntis Strapcāns 8.
9. Ainars Cauņa 9.
10. Aivars Kaupužs 11.
11. Rihards Breidaks 12.
     
13. Aelita Andrejeva Skolotāja
14. Regīna Danilāne Skolotāja
15. Sandis Bulduris Skolnieks
16. Ričards Oļševskis Skolnieks
17. Vija Poikāne Direktore

 

SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2020./2021. m.g.

OKTOBRIS

1. Skolas padomes sastāvs.
2. Skolas padomes aktivitātes 2019./2020.m.g.
3. Skolas darba aktualitātes, normatīvie dokumenti, uzdevumi 2020./2021. m.g. 
4. Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā 
5. Jaunā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
6. Kārtība par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid19 
7. Skolas Attīstības plāna prioritātes 2020.-2023.gadam 
8. Aktualizētais pašnovērtējuma ziņojums 
9. 2020.gada budžeta izlietojums 
10. Gatavošanās skolas akreditācijai
11. Skolas padomes darba plāna izveide

FEBRUĀRIS

1. Skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī
2. Skolas akreditācijas rezultāti, rekomendācijas
3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības ievērošana
4. Skolēnu drošība Covid 19 apstākļos
5. Skolas budžets 2021. gadam
6. Oktobra Skolas padomes sēdes rekomendāciju izpilde.

APRĪLIS

1. Mācību priekšmetu ,olimpiāžu , konkursu , sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošanas
2. Interešu izglītības programmu realizācija skolā
3. Skolas darba uzdevumu izpilde
4. Skolas padomes rekomendāciju izpilde
5. Gatavošanās mācību gada noslēguma vecāku kopsapulcei
6. Par drošības pasākumu ievērošanuSkolas padomes priekšsēdētājs                                                                                                               A. Cauņa

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola