Skolotāji

Skolotāji

 Skolotājs Mācību priekšmets
 Aelita Andrejeva Sākumskolas skolotāja
 Ieva Arbidāne Mūzika
 Marina Bolotina Angļu valoda
 Ilga Buldure Latviešu valoda un literatūra, Bibliotekāre
 Ināra Bule Angļu valoda
 Dzintra Circāne Latviešu valoda un literatūra
 Indra Čiževska Sociālais pedagogs, Šaha pulciņš
 Regīna Danilāne Matemātika
 Ingrīda Daugoviča Sākumskolas skolotāja
 Silvija Deičmane Vizuālā māksla
 Ingrīda Džigune Mūzika
 Ilona Gabrusāne Sākumskolas skolotāja
 Iveta Garjāne Biznesa ekonomikas pamati
 Ruta Geidāne Latviešu valoda un literatūra, Kulturoloģija
 Anita Gudrenika Sports, Sports un veselība
 Irēna Ivanova Ticības mācība
 Inese Jurāne Mājturība un tehnoloģijas, Dizains un tehnoloģijas
 Ilona Kalniņa Sākumskolas skolotāja
 Iveta Kepule Mūzika
 Irēna Kolmikova Krievu valoda
 Ilga Krievāne Sākumskolas skolotāja, Dejas
 Marina Ludborža Sports, Sports un veselība
 Jevgeņija Lukaševa Psiholoģija
 Ineta Lupika Sākumskolas skolotāja
 Modris Marcinkēvičs Politika un tiesības, Sociālās zinības
 Aira Medne Vizuālā māksla
 Ināra Metlāne Matemātika
 Olga Mičule Ģeogrāfija
 Alīna Miščenkova Krievu valoda
 Inese Mošenoka Vācu valoda
 Jurijs Musatovs Informātika, Programmēšanas pamati
 Regīna Ogriņa Sākumskolas skolotāja
 Natālija Panova Angļu valoda
 Inga Peļņa Sākumskolas skolotāja, Dejas
 Vija Poikāne Mūzika
 Ineta Rancāne Pagarinātās dienas grupa
 Inese Reksne Ķīmija
 Jana Rimša Angļu valoda
 Ingrīda Riņķeviča Bioloģija, Dabaszinības
 Ivars Silickis Mājturība un tehnoloģijas, Dizains un tehnoloģijas, Tehniskā grafika
 Ināra Skrule Mūzika
 Deniss Smirnovs Mūzika
 Sandra Stare Folklora
 Ginta Strauta Pagarinātā dienas grupa
 Marija Strucinska Vēsture
 Olga Šahurova Ģeogrāfija
 Silvija Šidlovska Matemātika
 Anna Šmite Latviešu valoda un literatūra
 Biruta Trimalniece Latviešu valoda un literatūra
 Inga Urtāne-Baranovska Mūzika
 Ināra Ustinova Datorika, Informātika
 Līga Uzulnīce Vizuālā māksla
 Ligita Vēkšēja Datorika, Pagarinātā dienas grupa
 Raitis Vēkšējs Datorika, Robotika, 3D modelēšana un drukāšana
 Arvīds Vincēvičs Informātika
 Juris Virskuļs Fizika, Inženierzinības
Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola