LABO DARBU NEDĒĻA

   3.B KLASE

Labo darbu nedēļas ietvaros 3.b klase nolēma iepriecināt un uzmundrināt Rēzeknes slimnīcas bērnu nodaļas mazos pacientus, piedaloties labdarības akcijā. Kopīgi piepildījām „drosmes kasti” slimnīcas pacientiem. „Drosmes kastes” mērķis ir atbalstīt un ar mazām dāvaniņām iepriecināt mazos pacientus, kam jāpārdzīvo sāpīgas procedūras un manipulācijas. Kā arī paši izveidojām „drosmes” medaļas, novēlot ikvienam slimnīcā nonākušajam pacientam ātrāk izveseļoties!

3.b klases audzinātāja
V.Baltuža

4.B KLASE

   „Labo darbu nedēļa” ir brīnišķīgs iemesls un instruments pamēģināt, ko nozīmē dot - ne tikai ņemt. Pat veiktie pētījumi pierāda, ka, darot labu otram, tiek uzlabota labā darba darītāja mentālā un fiziskā veselība.

   4.b klases skolēni izgatavoja pateicības kartītes un uzdāvināja tās skolas tehniskajiem darbiniekiem - apkopējām, sargiem, pavāriem, veselības un drošības speciālistiem - visiem tiem labajiem cilvēkiem, kurus ikdienā bieži vien nepamanām, bet bez kuriem skola nebūtu tāda, kāda tā ir.

   Arī tik mazs vārds „Paldies” var padarīt ikdienu gaišāku un darbu nozīmīgāku.

Biežāk teiksim „Paldies!”

4.b klases audzinātāja
Aija Babre

Ceļa sākums uz bibliotēku

      Skolas tradīcija ir septembra mēnesī 1. klašu skolēnus iepazīstināt ar bibliotēku. Arī šogad audzinātāju vadībā skolēni ieradās mūsu gaismas kabinetā. 6. a klases skolēni A. Čiževska, K. Zeps, E. Kurakins, A. Grebeža, I. Krievāne bija sagatavojuši nelielu I. Zanderes dzejas lasījumu uzvedumu. 1. a klase visus aktieru sniegumus pavadīja ar skaļiem aplausiem. Bērniem patika klausīties. 

   Skolēniem interesi izraisīja bibliotēkas lielākā grāmata, jo to vajadzēja pacilāt ikkatram, ļoti patika vismazākā grāmata. Arī to katrs paturēja rokā, centās kaut ko izlasīt. Vienaldzīgas palika visvecākās grāmatas. 

    Pa grupiņām bērniem vajadzēja salikt no dotajiem burtiem 1 vārdu. Tas bija problemātiski, toties patiesu prieku radīja iespēja pašiem izvēlēties un uz mājām paņemt lasīšanai kādu daiļliteratūras izdevumu. Grāmatas gandrīz lidoja pa gaisu, tik radoša atmosfēra valdīja bibliotēkā. 

   Skolēni bija pārsteigti, ka tik daudz grāmatu atrodas vienā telpā. 

   Man lielākā vēlme ir, lai bērni patiešām iemācās labi lasīt, nāk uz bibliotēku un prieku rod lasītprasmē. 

Bibliotekāre B. Trimalniece

100 dienas skolā

      09.20.2023. mūsu skolu pieskandināja 1. klašu skolēnu dziesmas, dejas un smiekli. Brašie pirmklasnieki svinēja savas pirmās 100 dienas skolā.

   Mazie skolnieki droši un pārliecinoši sagaidīja savus viesus, skolotājus un direktori ar svinīgu uzrunu. 1. a klases skolēni, Burtiņš un Zilbīte iepriecināja skatītājus ar „Pasaku par burtiņiem” un jautro dziesmu „Alfabēts”. 1. b klases audzēknes skandināja dzejoļus un visus pārsteidza ar humora pilno ludziņu „Mazā skolotāja”. Savukārt, 1. c klases prātnieki noskaidroja visu par cipariem no 1 līdz 10.

   Ar sirsnīgiem sveicieniem visu 1. klašu saimi sveica skolas direktore Vija Poikāne, pasniedzot pirmklasniekiem saldumus un dāvanas.

   Arī turpmāk mūs visus vienos dziesma, deja un draudzība! Paldies vecākiem par atsaucību pasākuma organizēšanā, par krāšņo radošo darbu izstādi.

Pirmo klašu audzinātājas:
I. Krievāne, I. Gabrusāne, R. Ogriņa


Akcija „Eiropas medus brokastis”
1.-3. klasēm

   19. janvārī Rēzeknes 5. pamatskolā viesojās Latvijas Biškopības biedrības pārstāvis akcijas “Eiropas medus brokastis” ietvaros.

   Nodarbības sākumā biškopis Guntars rādīja video par bišu dzīvi. Pēc tam stāstīja par bitēm, medu, bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja ietērpties biškopja aizsargkostīmā un saprast, ka būt par biškopi nav tikai skaists, bet arī ļoti grūts darbs.

   Pēc nodarbības skolēniem medu nodegustēja un saņēma izglītojošus bukletiņus par veselīgo našķi.

Medus

Ziemassvētku pārsteigumi no Čenstohovas

9.decembrī skolā uzņēmām delegāciju no sadraudzības skolas Čenstohovā (Polija). 

200 skolēni saņēma Ziemassvētku dāvanas par teicamām sekmēm mācībās,sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un aktīvu piedalīšanos skolas pasākumos.   

„SĀC DIENU AR LASĪŠANU SKOLĀ
UN BEIDZ DIENU AR LASĪŠANU MĀJĀS!”

   Lai rosinātu skolēnus lasīt, no 28. novembra līdz 2. decembrim 2. – 3. klašu skolēni piedalījās lasīšanas izaicinājuma pasākumā „SĀC DIENU AR LASĪŠANU SKOLĀ UN PABEIDZ DIENU AR LASĪŠANU MĀJĀS!”

   Vienas nedēļas garumā, vienā noteiktā laikā, katru dienu 2. - 3. klašu skolēni lasīja katrs savu izvēlēto grāmatu 15 – 20 minūtes.

   Katru vakaru, vienā noteiktā laikā, bērni turpināja lasīt savu izvēlēto grāmatiņu mājās.

Latgaliešu rakstu valoda un novadmācība skolā

Novadmācības stundas notiek 1. – 4. klasēs. Mazie bērni sāk apjaust, kurā novadā dzīvo, kas ir mūsu pilsēta, Rēzeknes novads, Latgale. Ar teiku palīdzību viņi ir iepazinuši Rāznas ezeru, Lielo Liepu kalnu, Rēzeknes pilskalnu. Skolēni ir dzirdējuši, ka vecvecāki reizēm runā nedaudz nesaprotamāk kā viņi paši, tāpēc skolā sāk apjaust, ka Latgales novadā atšķiras valoda. Reizēm tas viņiem ir pārsteigums, reizēm ir skaidrojums, ka tā runā mājās. 

Bet mums ir arī latgaliešu rakstu valodas mācība

Paguojušijā muoceibu godā mēs ar 8. klašu školānim pamatšķolys pūsmā īsuokam muoceitīs latagalīšu volūdu. Šūgod tū turpinojom.

Eistineibā as ngrybu saceit, ka īsuokom. Tys ir turpynuojums myusu dzymtois pastuovušajai volūdai pyrms daudzim godsymtym. Mēs dzeivojom šudiņ, 21. godsymtā, bet nivīns nu myusim nav radīs nu grīķu mitoloģejis haosa. Ir vacoikī, vacvacoikī un tai daudzys, daudzys paaudzis atpakaļ.

Tagad ir Dvieseļdīnas, kopūs nūteik sveceišu vokori. Mes aizejom uz turīni, sakūpjam nūkrytušos lopys un runojom sovā storpā par ikdīnys problemom, prīkim un, prūtams, dorbu. Mes grybom vysim sovim meilīm aizguojiejim pastuosteit par sevi, sovu ģimeni. Un tod rūdās jautuojums, voi mes runojom babeņis un dzedeņa volūdā? Voi mes tīšom naasom puorruovuši kaidu ļūti svareigu sovas dzymtas saikni? Kuopiec mes daudzi vairs narunojom latgaliski?

Tuopiec myusu, 9. klašu 10 školānu, uzdavums ir atjaunuot sovys saknis, īzamuoceit laseit un runoit latgaliski. Prīks par jaunīšim, kuri cenšas, kurim izadūd, kuri apsazynojās, ka nuok nu tuos burveigos zylūs azaru zemis, kurā runoij latgaliski.

Viesturiskajā 1918. goda kongresā Latgale tyka pivīnuota Latvejai. Ja nabyutu myusu zemeitis, Latveja palyktu kai ar atvārtu krokodila muti. Tagad Latvejai ir skaista kontūra. Prīcoisimēs par tū!

Školā ir izvītuoti plakāti ar uzrokstu “Runuosim latgaliski!” Piec tam maiņāsim cytus uzrokstus. Arī ģimenois runoisim latgaliski! Nazakautrēsimēs nu sovys paguotnis! Lai atdzymst myusu babeņu un dzedeņu skaistuo volūda! Lai aizejūt uz kapeņim, vysi varātu parunout myusu mīlūs, kluot vairs naasūšūs cylvāku volūdā! Lai volūdai ir nuokūtne, lai tei skan školā, ģimenī tautā!

Sagatavoja: Biruta Trimalniece

Sadarbība – viens no priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu bērna kvalitatīvu pāreju no pirmsskolas izglītības posma uz sākumskolu

24. novembrī Rēzeknes 5. pamatskolā notika sadarbības pasākums, kur audzinātājas no PII “Varavīksne”, “Māriņa”, „Bitīte” un „Vinnijs Pūks” vēroja stundas 1. a klasē (skolotājs I.Krievāne, A.Gudrenika) un 1. c klasē (skolotāja R.Ogriņa). 

Pēc stundām skolotājas, audzinātājas un sākumskolas MK vadītāja apsprieda aktuālākos jautājumus par sadarbību starp skolu un pirmskolas izglītības iestādēm.

Mārtiņdienas lustes 1. - 3.klasē

Kas tur dīc, kas tur rīb
Ap to mūsu istabiņu?
Mārtiņš gaili dancī veda,
Ap istabu tekādams.

10. novembrī tiek svinēta Mārtiņdiena. Kopš seniem laikiem to uzskata par rudens beigām un ziemas sākumu.

Mārtiņdienas nedāļā katra klase taisīja GAILI dažādās tehnikās. Tad tika veidota Gaiļu izstāde.

Mārtiņdiena arī šogad skolā tika svinēta, ievērojot skolas veidotās tradīcijas – masku gājienu, dziesmu dziedāšanu un rotaļās iešanu.

Neiztika arī bez Gaiļu cīņām, Katrā klasē bija noskaidrots stiprākais gailis. Zālē sacentās Gaiļi starp klašu grupām.

Noslēdzās Mārtiņdienas pasākums ar disenīti, kur izskanēja bērniem mīļākās dziesmas.

Sākumskolas skolotājas

Martindiena_rakstam

KARJERAS NEDĒĻA RĒZEKNES 5. PAMATSKOLĀ

   Karjeras nedēļas ietvaros skolā tika rīkots konkurss „Nosaki savas klases superspējas”, kur paralēlklases nedēļas garumā sacentās savā starpā, pielietojot dažādas prasmes un spējas, pielaikojot dažādas profesijas.

   Konkursa mērķis: veicināt interesi skolēnu vidū par karjeras un profesijas jautājumiem, pārbaudīt prasmes un spējas, veidot pozitīvu klases tēlu.

Konkursa noslēgumā klases saņēma diplomus ar šādām nominācijām:

1.A VISĀTRĀKĀ KLASE
1.B VISDRAUDZĪGĀKĀ KLASE
1.C VISIZPALĪDZĪGĀKĀ KLASE

2.A VISKREATĪVĀKĀ KLASE
2.B VISDROSMĪGĀKĀ KLASE

3.A VISSASKANĪGĀKĀ KLASE
3.B VISERUDĪTĀKĀ KLASE

4.A VISSALIEDĒTĀKĀ KLASE
4.B VISAKTĪVĀKĀ KLASE

5.A VISMŪZIKĀLĀ KLASE
5.B VISKLUSĀKĀ KLASE

6.A VISJAUTRĀKĀ KLASE
6.B VISUZSTĀJĪGĀKĀ KLASE

7.A VISJAUTRĀKĀ KLASE
7.B VISKOMUNIKABLĀKĀ KLASE

8.A VISSZINOŠĀKĀ KLASE
8.B VISKREATĪVĀKĀ KLASE

9.A VISORGANIZĒTĀKĀ KLASE
9.B VISPATRIOTISKĀKĀ KLASE

Īsts prieks darboties ar talantīgiem skolēniem!


Mēs lasījām dzeju un kastaņus…

    Jau vairāk kā 50 gadus septembris Latvijā vienmēr ir bijis Dzejas dienu mēnesis, kad ar pirmajām rudens lapām dzejas lasījumi pieskandina skolas, pilsētas un parkus. Rodas sajūta, ka tieši dzejas lasīšana kā viena no skaistākajām tradīcijām katru mūsu rudeni padara īpašu.

   Šogad Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas - CB filiāles vecākās bibliotekāres Sanita Aļberhta un Vija Kasparenoka saulainā 15. septembra dienā tikās ar Rēzeknes 5. vidusskolas 4.b klases skolēniem pasākumā “Mēs lasījām dzeju un kastaņus”.

   Pasākums sākās ar to, ka katram skolēnam tika iedots kastanis, ko ielikt kabatā, jo pastāv ticējums, ka kastanis neitralizējot slikto enerģiju un piesaistot pozitīvo. Šajā trauksmainajā laikā tas ir īpaši svarīgi. 

   Skolēni uzmanīgi klausījās stāstījumu par Dzejas dienu tradīcijām, tad katrs pasākuma dalībnieks nolasīja dzejolīti, kurš bija uzrakstīts uz krāsaina papīra kļavu lapas formā.  

   Pēc skaļās un aizrautīgās lasīšanas bērni aktīvi iesaistījās diskusijā par dzejoļu saturu un galvenajiem tēliem, mēģināja iztēloties to, ko mums vēlējies pateikt dzejas rindu autors. 

   Pasākuma nobeigumā uz ietves skolas priekšā ar krāsainiem krītiņiem tika rakstītas gan dzejas rindas, gan zīmēti dzejoļu galvenie tēli. 

   Lai mums visiem lasītprieks neapsīkst, bet aug arvien lielāks!

Aelita Andrejeva, Sanita Aļberhta, Vija Kasparenoka


I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules 

Rēzeknes 5. vidusskolā 2021. gada jūnija mēnesī tika īstenots biedrības „IN-LAAT” organizētais piecu dienu aktivitāšu projekts I.am.I”. Projekta mērķis - veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu,  personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos. Projekta ietvaros piedalījās 20 jaunieši no 7. līdz 9. klasei.

Projekta rezultātā mērķa grupas jaunieši, darbojoties grupās un komandās, ieguva praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā jaunieši ieguva pārliecību par savām spējām un talantiem. Projekts pozitīvi ietekmēja jauniešu klātienes atkalredzēšanos un kopīgo komunikāciju, kas veidoja izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprināja ticību sev un veidoja vēlmi būt aktīviem.

Darbojoties treneru un speciālistu vadībā jaunieši apguva:

Noslēguma nodarbībā skolēni piedalījās konditorejas meistarklasē un gatavoja Pavlovas kūkas. Projekta noslēgumu atzīmēja ar kopīgo kliņģera baudīšanu. Kā pārsteigums jauniešus sagaidīja praktiski pielietojama balva – ūdens pudeles ar projekta logo, kas uzreiz tika likta lietā un lieliski noderēja karstajā dienā.

Īpašu paldies sakām Rēzeknes 5. vidusskolas jauniešiem par ļoti aktīvu līdzdarbošanos un atbalstu, kā arī liels paldies Rēzeknes 5. vidusskolai, īpaši skolotājai Indrai Čiževskai par veiksmīgu sadarbību!

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Facebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.