Mēs lasījām dzeju un kastaņus…

Jau vairāk kā 50 gadus septembris Latvijā vienmēr ir bijis Dzejas dienu mēnesis, kad ar pirmajām rudens lapām dzejas lasījumi pieskandina skolas, pilsētas un parkus. Rodas sajūta, ka tieši dzejas lasīšana kā viena no skaistākajām tradīcijām katru mūsu rudeni padara īpašu.

Šogad Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas - CB filiāles vecākās bibliotekāres Sanita Aļberhta un Vija Kasparenoka saulainā 15. septembra dienā tikās ar Rēzeknes 5. vidusskolas 4.b klases skolēniem pasākumā “Mēs lasījām dzeju un kastaņus”.

Pasākums sākās ar to, ka katram skolēnam tika iedots kastanis, ko ielikt kabatā, jo pastāv ticējums, ka kastanis neitralizējot slikto enerģiju un piesaistot pozitīvo. Šajā trauksmainajā laikā tas ir īpaši svarīgi.

Skolēni uzmanīgi klausījās stāstījumu par Dzejas dienu tradīcijām, tad katrs pasākuma dalībnieks nolasīja dzejolīti, kurš bija uzrakstīts uz krāsaina papīra kļavu lapas formā.

Pēc skaļās un aizrautīgās lasīšanas bērni aktīvi iesaistījās diskusijā par dzejoļu saturu un galvenajiem tēliem, mēģināja iztēloties to, ko mums vēlējies pateikt dzejas rindu autors.

Pasākuma nobeigumā uz ietves skolas priekšā ar krāsainiem krītiņiem tika rakstītas gan dzejas rindas, gan zīmēti dzejoļu galvenie tēli.

Lai mums visiem lasītprieks neapsīkst, bet aug arvien lielāks!

Aelita Andrejeva, Sanita Aļberhta, Vija Kasparenoka


Carousel imageCarousel imageCarousel image

I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules

Rēzeknes 5. vidusskolā 2021. gada jūnija mēnesī tika īstenots biedrības „IN-LAAT” organizētais piecu dienu aktivitāšu projekts I.am.I”. Projekta mērķis - veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu, personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos. Projekta ietvaros piedalījās 20 jaunieši no 7. līdz 9. klasei.

Projekta rezultātā mērķa grupas jaunieši, darbojoties grupās un komandās, ieguva praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā jaunieši ieguva pārliecību par savām spējām un talantiem. Projekts pozitīvi ietekmēja jauniešu klātienes atkalredzēšanos un kopīgo komunikāciju, kas veidoja izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprināja ticību sev un veidoja vēlmi būt aktīviem.

Darbojoties treneru un speciālistu vadībā jaunieši apguva:

  • kas ir win-win princips, kā atbalstīt otru, veidot sadarbošanos un uzticēšanos;

  • kas ir personīgā motivācija un dzīves mērķi;

  • kā plānot un rīkoties ar savām finansēm;

  • kā izmantot fiziskajam aktivitātēm pieejamos resursus, izveidoja vingrinājumu kompleksu, kā noņemt psiholoģisko spriedzi;

  • kas ir veselīgs uzturs un kā to pagatavot, izveidoja savu dienas „veselīgo ēdienkarti;

  • kā veidot savu prezentāciju un uzstāties;

  • kas ir pamata ētikas noteikumi dažāda veida komunikācijās.

Noslēguma nodarbībā skolēni piedalījās konditorejas meistarklasē un gatavoja Pavlovas kūkas. Projekta noslēgumu atzīmēja ar kopīgo kliņģera baudīšanu. Kā pārsteigums jauniešus sagaidīja praktiski pielietojama balva – ūdens pudeles ar projekta logo, kas uzreiz tika likta lietā un lieliski noderēja karstajā dienā.

Īpašu paldies sakām Rēzeknes 5. vidusskolas jauniešiem par ļoti aktīvu līdzdarbošanos un atbalstu, kā arī liels paldies Rēzeknes 5. vidusskolai, īpaši skolotājai Indrai Čiževskai par veiksmīgu sadarbību!

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Facebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image