Dabaszinību diena

modularas_macibas_dabaszinibas.pptx

Latvijas vēstures diena

modularas_macibas_latvijas vestures.pptx

Mākslu diena

modularas_macibas_maksludiena.pptx

Valodu diena

modularas_macibas_valodas.pptx

Sporta diena

modularas_macibas_sportadiena.pptx