Datorika 2. klasei

1. stunda
Uzdevums (start.it mācību materiāli)

5. stunda
Uzdevumu sagataves (start.it mācību materiāli)