Datorika 1. klasei

1. stunda
Vingrinājums (spēle Tangram)

2. stunda
Darba lapa (zīmēšanai)
Vingrinājumi (atrodi atšķirības)

3. stunda
1. vingrinājums (atrodi lieko)
2. vingrinājums (atrodi lieko)

4. stunda
1. vingrinājums
2. vingrinājums

6. stunda (materiāli no vietnes www.startit.lv)
1. vingrinājums darbam ar peli
2. vingrinājums darbam ar peli

8. stundas attēli (materiāli no vietnes www.startit.lv)
Zīmējumi

9. stundas attēli (materiāli no vietnes www.startit.lv)
1. attēls
2. attēls

10. stundas uzdevumi (materiāli sagatavoti, izmantojot saturu no vietnes www.startit.lv)
1. uzdevums
2. uzdevums
Nodot darbu

11. stundas vingrinājumi
Atmiņas spēle
Koncentrēšanās atmiņas spēle
Skolas autobusa spēle (darbību secības plānošana)
Dinamiskajai pauzei

12. stunda
Vingrinājums - algoritmi
Rūtiņu lapa zīmēšanai pēc algoritma

13. stunda
Rūtiņu lapa ar kodiem
1. vingrinājums
2. vingrinājums
3. vingrinājums

14. stunda
Zīmējums Paint

15. stunda
Praktiskais darbs, algoritmu sastādīšana
Algoritma sastādīšana
Algoritma papildināšana, kļūdu labošana

16. stunda
Mācību materiāli no vietnes START IT
1K_05_01_V1.png – teksta ievadīšanas apguve.
http://www.biblioteka.lv/ekursi/mans_draugs_dators/1/12a.htm - rakstītprasmi attīstošā spēle "Baloni" (ar mazajiem burtiem un cipariem).
http://www.biblioteka.lv/ekursi/mans_draugs_dators/1/12.htm - rakstītprasmi attīstošā spēle "Baloni" (ar visām rakstzīmēm).
Teksta ievadīšanas spēles

17. stunda
Mācību materiāli no vietnes START IT
Vingrinājums

18. stunda
Mācību materiāli no vietnes START IT
Ātrrakstīšana 1. nodarbība
http://www.biblioteka.lv/ekursi/mans_draugs_dators/1/14.htm
1K_05_03_V1.png

19. stunda
Mācību materiāli no vietnes START IT
Ātrrakstīšana 2. nodarbība
Vingrinājums

20. stunda
Mācību materiāli no vietnes START IT
Ātrrakstīšana 3. nodarbība
Pastāvīgais darbs

21. stunda
Mācību materiāli no vietnes START IT
Ātrrakstīšana 4. nodarbība
http://latvijasdaba.lv
http://pasakas.net
http://coloring.cool/
https://lasamkoks.lv/
https://www.e-klase.lv/