1. - 4. klasēm

Stundu saraksts tiks publicēts mācību gada sākumā.

5. - 9. klasēm

Stundu saraksts tiks publicēts mācību gada sākumā.

Mūzika 1. - 9. klasēm

Stundu saraksts tiks publicēts mācību gada sākumā.