SKOLA IR TILTS, KAS VIENO PAAUDZES, KAS VED NO NEZINĀMĀ UZ APGŪTO, NO APJUKUMA UZ PĀRLIECĪBU, NO SAPŅA UZ MĒRĶU SASNIEGŠANU, NO PAGĀTNES UZ NĀKOTNI.

     

LEPNUMS PAR PIEDERĪBU 

RĒZEKNES 5. PAMATSKOLAI

PĀRLIECĪBA, KA ŠEIT IR MŪSU VIETA, LAI IEDVESMO SVĒTKOS UN IKDIENĀ!

DALĪBA PROJEKTOS

Latg_val.pdf
SAM_8322.pdf

INFORMĀCIJA PAR 3. PERIODU

Par_3-so_periodu_2021_2023.pdf

„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekts „PUMPURS”

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

Projekta numurs: 8.3.4.0/16/I/001

Finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests