Foto 2021

     

Veiksminieks 2021

„Mācot mācos pats.” (Seneka)
Tāds varētu būt 2020./2021. m.g. moto, un tas ir attiecināms uz visiem ar skolu saistītajiem cilvēkiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem utt. Laikam vissarežģītākais mācību gads visu mūsu pieredzē. Protams, varam runāt par izaicinājumiem, jaunām prasmēm, pašvadītu mācīšanos un citiem ieguvumiem, bet mūsu pārliecība ir, ka skola ir tad, ja tajā ir skolēni, skolotāji, klātienes mācību stundas, attiecības. Rēzeknes 5. vidusskolā, tāpat kā visās skolās, attālinātais mācību process notika. Turklāt ļoti veiksmīgs, ja vērtējam to pēc valsts pārbaudes darbu un olimpiāžu rezultātiem.
2020. gada novembrī uzzinājām, ka 2019./2020. m.g. Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem) Rēzeknes 5. vidusskola ierindojās 8. vietā starp valsts 172 skolām. Jāpiebilst, ka šis rezultāts nav nejauša viena gada veiksme, skola jau vismaz desmit gadus ir 20 labāko valsts vidusskolu vidū. Turklāt pagājušā mācību gada 12. klases skolēni arī „izbaudīja” attālinātās mācības tieši pirms eksāmeniem.
Mūsu skolas skolēni šajā mācību gadā aktīvi iesaistījās dažādos projektos, konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs un guva izcilus rezultātus. No 33 pirmajām vietām pilsētas posma olimpiādēs 10 ieguva Rēzeknes 5. vidusskolas skolēni. Kopā ir iegūtas 30 godalgotas vietas pilsētā.
Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8. - 9. klašu skolēniem: Ingūnai Buldurei (8.a klase, skolotāja Ruta Geidāne) – 1. vieta; Fredim Gailītim (9. klase, skolotāja Anna Šmite) – 1. vieta.
Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11. - 12. klašu skolēniem: Sandim Buldurim (11. klase, skolotāja Biruta Trimalniece) – 1. vieta; Kārlim Rupainim (11. klase, skolotāja Biruta Trimalniece) – atzinība.
Matemātikas olimpiāde 5. - 8. klašu skolēniem: Dainim Laizānam (5.a klase, skolotāja Regīna Danilāne) – 3. vieta; Annijai Zvīdrei (6.a klase, skolotāja Regīna Danilāne) – 1. vieta; Raivo Rinčam (6.b klase, skolotāja Silvija Šidlovska) – 2. vieta; Sanitai Paurai (6.a klase, skolotāja Regīna Danilāne) – atzinība; Eduardam Švarcam (7.b klase, skolotāja Silvija Šidlovska) – 2. vieta; Edgaram Reinim Slavinskim (7.a klase, skolotāja Ināra Metlāne) – 3. vieta; Ingūnai Buldurei (8.a klase, skolotāja Ināra Metlāne) – 2. vieta.
Matemātikas olimpiāde 9. - 12. klašu skolēniem: Emīlijai Jurčai (12. klase, skolotāja Regīna Danilāne) – 1. vieta; Alīnai Selickai (12. klase, skolotāja Ināra Metlāne) – 3. vieta; Sandim Buldurim (11. klase, skolotāja Regīna Danilāne) – 1. vieta; Sintijai Koroševskai (11. klase, skolotāja Ināra Metlāne) – atzinība.
Vācu valodas (svešvalodas) olimpiāde 10. - 12. klašu skolēniem: Sandim Buldurim (11. klase, skolotāja Inese Mošenoka) – 1. vieta; Sabīnei Kužeļevai (11. klase, skolotāja Inese Mošenoka) – 2. vieta.
Angļu valodas olimpiāde 10. - 12. klašu skolēniem: Renāram Dambim (11. klase, skolotāja Nataļja Panova) – 2. vieta; Raivim Dambim (12. klase, skolotāja Marina Bolotina) – 2. vieta; Oskaram Krukovskim (12. klase, skolotāja Marina Bolotina) – 3. vieta.
Ķīmijas olimpiāde 9.-12. klašu skolēniem: Sandim Buldurim (11. klase, skolotāja Inese Reksne) – 1. vieta.
Bioloģijas olimpiāde 9.-12. klašu skolēniem: Aurēlijai Deksnei (9. klase, skolotāja Ingrīda Riņķeviča) – 1. vieta; Sabīnei Kužeļevai (11. klase, skolotāja Ingrīda Riņķeviča) – 3. vieta; Sandim Buldurim (11. klase, skolotāja Ingrīda Riņķeviča) – atzinība.
38. valsts ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12. klašu skolēniem: Sandim Buldurim (11. klase, skolotāja Olga Mičule) – 2. vieta; Marijai Paulānei (11. klase, skolotāja Olga Mičule) – 3. vieta; Dairim Jefimovam (11. klase, skolotāja Olga Mičule) – 3. vieta; Annijai Kārkliniecei (11. klase, skolotāja Olga Mičule) – atzinība.
Ekonomikas olimpiāde: Emīlijai Jurčai (12. klase, skolotāja Iveta Garjāne) – 1. vieta.
Vēstures olimpiāde 9. un 10. - 12. klašu skolēniem: Emīlijai Jurčai (12. klase, skolotāja Marija Strucinska) – atzinība.
Skolēni labprāt un veiksmīgi piedalās dažādās izglītojošās aktivitātēs.
Latgales reģiona radošo darbu konkurss: Fredim Gailītim (9. klase, skolotāja Anna Šmite) – 2. vieta.
Vislatvijas Robertam Mūkam veltītais jaunrades darbu konkurss: Dāvidam Vanagam (12. klase, skolotāja Anna Šmite) – atzinība.
Latgales novada daiļlasītāju konkurss “Vuolyudzāni 2020”: Elīnai Peipiņai (3.b klase, skolotāja Aelita Andrejeva) – 1. vieta.
Erudīcijas (bioloģija, ķīmija, fizika, medicīna) konkurss skolēniem BIO - GO_Highere/BBCE: 11. klases skolēnu komandai (mentors skolotāja Inese Reksne) - 2. vieta valstī fizikas posmā, konkurss turpinās.
Grindex rīkotais erudīcijas konkurss: 11.-12. klases skolēnu komandai (mentors skolotāja Inese Reksne) – iekļuvuši finālā.
Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas profesionāli orientētā virziena programmas apguvi XXIII akordeonistu festivāls: Anetei Čiževskai (3.a klase) - 1. pakāpe; Nellijai Punculei (3.a klase) – 1. pakāpe; Kristenam Zepam (3.a klase) – 1. pakāpe; Artim Prančam (3.a klase) – 1. pakāpe; Žanim Gabrusānam (5.a klase) – 2. pakāpe; Armandam Andinam (6.a klase) – 2. pakāpe (visu akordeonistu skolotāja ir Vija Poikāne).
   Par mūsu skolas piedāvātās izglītības kvalitāti visspilgtāk liecina augstie sasniegumi valsts posma olimpiādēs: Ingūnai Buldurei (8.a klase, skolotāja Ruta Geidāne) – 1. vieta, Fredim Gailītim (9. klase, skolotāja Anna Šmite) – 2. vieta latviešu valodas un literatūra olimpiādē 8. - 9. klašu skolēniem, Sandim Buldurim (11. klase, skolotāja Biruta Trimalniece) – 3. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11. - 12. klašu skolēniem, Sandim Buldurim (11. klase, skolotāja Inese Mošenoka) – atzinība vācu valodas olimpiādē.
Paldies skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu un pacietību. Apbrīnas vērta ir skolotāju prasme mainīt visu savu mācīšanas metodiku, apgūt tehnoloģijas, būt pieejamiem skolēniem, vecākiem teju 24 stundas diennaktī. Paldies skolēniem par izcilību.
   Valstī daudz runā par to, ka vajadzīgas skolas, kas piedāvā labu izglītību, un profesionāli skolotāji. Mūsu skolēni katru gadu apliecina un pierāda, ka mācās ļoti labā skolā. Diemžēl tas nebija svarīgi tiem, kas plānoja skolu tīkla reorganizāciju Rēzeknē.

Direktores vietniece izglītības jomā Anita Štikāne

Mūzikai-40

Mūzikai-40 prezentācija

Muznovirz_40.pdf

1. septembra svinīgais pasākums

1. septembra svinīgais pasākums