1. septembra svinīgais pasākums

1. septembra svinīgais pasākums