SKOLA IR TILTS, KAS VIENO PAAUDZES, KAS VED NO NEZINĀMĀ UZ APGŪTO, NO APJUKUMA UZ PĀRLIECĪBU, NO SAPŅA UZ MĒRĶU SASNIEGŠANU, NO PAGĀTNES UZ NĀKOTNI.

     

LEPNUMS PAR PIEDERĪBU 

RĒZEKNES 5. PAMATSKOLAI

PĀRLIECĪBA, KA ŠEIT IR MŪSU VIETA, LAI IEDVESMO SVĒTKOS UN IKDIENĀ!

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

Rēzeknes 5. pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk   noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rēzeknes 5. pamatskolas tīmekļvietni www.rezeknes5vsk.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode VARAM sagatavotās Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rēzeknes 5. pamatskolas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem 

Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

NEATBILSTĪBA PRASĪBĀM, KAS MINĒTAS NOTEIKUMOS NR. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 23.05.2023. Izvērtēšanu veica Rēzeknes reģionālā datorcentrs. Izvērtēšanu veica Rēzeknes reģionālā datorcentra speciālists-metodiķis, Mairis Drelings.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas: 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: 5vsk@rezekne.lv

Zvaniet: 64633413

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Raitis Vēkšējs, direktores vietnieks, raitis.veksejs@rezekne.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.05.2023. un atkārtoti pārskatīts.

Šo paziņojumu apstiprināja Vija Poikāne Rēzeknes 5. pamatskolas direktore.

DALĪBA PROJEKTOS

Latg_val.pdf
SAM_8322.pdf

INFORMĀCIJA PAR 3. PERIODU

Par_3-so_periodu_2021_2023.pdf

„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekts „PUMPURS”

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

Projekta numurs: 8.3.4.0/16/I/001

Finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests