DIGITĀLĀ INFORMĀCIJAS LAPA

8. marts

8.marts-2022.pptx

Mūzikas nedēļas prezentācijas

Mūzikas nedēļas prezentācija - Disko mūzika.pptx
Mūzikas nedēļas prezentācija - TikTok.pptx
Mūzikas nedēļas prezentācija - Rokmūzika.pptx
Mūzikas nedēļas prezentācija - Latviešu tautas mūzika.pptx
Mūzikas nedēļas prezentācija - Valentīndiena.pptx