Skola realizē:
  • Pamatizglītības programmu (kods: 21011111).
  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mūzikas programmu (kods: 21014111).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611).
  • Pamatizglītības programmu (kods: 21017111)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods: 31011011).
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods: 31013011).
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena un valsts aizsardzības mācības programmu (kods: 31013011).