Skola realizē:
  • Pamatizglītības programmu (kods: 21011111).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 21015511)
  • Pamatizglītības programmu (kods: 21017111)