Audzināšanas darba prioritātes
2019./2020.m.g.
Valsts noteikto vadlīniju skolēnu vērtībizglītošanā, veicinot pilsoniskās kompetences attīstību, īstenošanas turpināšana.Gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
2020./2021.m.g.
Valsts noteikto vadlīniju skolēnu vērtībizglītošanā īstenošana mācību un audzināšanas darbā.Gatavošanās un piedalīšanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
2021./2022.m.g.
Karjeras izglītības programmas pilnveidošana un īstenošana.