Audzināšanas darba prioritātes

    

2023./2024. m.g.
  • Iedzīvināt valstiskās un skolas vērtības: piederība, atbildība, cieņa, tradīcijas, izaugsme.
  • Veicināt izglītojamo un pedagogu iesaisti pozitīvas sadarbības veidošanā, tādejādi mazinot mobingu un neiecietību.
  • Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana.

2024./2025. m.g.
  • Gatavošanās XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
  • Atbalsta sniegšana izglītojamajiem individuālo prasmju attīstībai.
  • Pozitīvas un cieņpilnas saskarsmes veicināšana izglītības iestādē.
  • Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana.

2025./2026. m.g.
  • Izglītojamo izpratnes veicināšana par drošību un veselību kā vērtībām.
  • Skolēna individuālo spēju un potenciāla pilnvērtīga attīstība un izaugsme. 
  • Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana.