Mūzikas programma

Mūzikas kolektīvi un sasniegumi

Zēnu koris „Olūteņš”

Diriģente: Ināra Skrule
Koris, kura skanējumu laika gaitā vadījuši pedagogi Rolands Ankipāns, Zinaida Tabūne, Anita Jureviča, ir aktīvs koncertu dalībnieks, kas ieguvis Zelta godalgas skolēnu Dziesmu un deju svētkos un piedalījies Latvijas 100 gadu pasākumos ˶Arēna Rīga˝ un Rēzeknē ˶Latgales vēstniecība Gors˝.
Zenu_koris_olutens.png

Rēzeknes 5. pamatskolas skolēnu sasniegumi mūzikā 2022./2023. mācību gadā

Muz_sasniegumi_23.pdf

Vokāli - instrumentālais ansamblis

Vadītājs Deniss Smirnovs
Kamēr vien pastāv mūzika, skolēniem ir vēlme pašizteikties un demonstrēt savu individualitāti, ko viņi realizē muzicējot skolas vokāli- instrumentālajā ansamblī. Tā dalībnieki ir 8. - 12. klašu skolēni. Vokāli-instrumentālā ansambļa sastāvs ir mainīgs, par ko liecina vokāli-instrumentālā ansambļa nosaukumu dažādība, atbilstoši katras grupas prioritātēm un interesēm. Tomēr, nemainīgas ir trīs lietas: vēlme muzicēt, uzstāties publikai un panākumi. Par to liecina fakts, ka ansambļi ir vairākkārtēji Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa ˶No baroka līdz rokam˝ 1. pakāpes laureāti un finālkonkursa dalībnieki.
Vok_instr_ansamblis.png

Popgrupas „Pepijas”, „Šurumburums” (vec. gr.), „Šurumburums” (jaun. gr.)

Vadītāja Inga Urtāne-Baranovska
Popgrupas Rēzeknes 5. vidusskolā darbojas no 2000. gada. Grupās darbojas dažāda vecuma skolēni. Popgrupas regulāri piedalās skolas un pilsētas pasākumos (Pēdējā zvana un 18. novembra svētki pie Latgales Māras pieminekļa, Ziemassvētku egles iedegšana Festivāla parkā, Pilsētas svētki, Miķeļdienas un Bērnu aizsardzības dienas svinības uc. pasākumi).
2015. gadā tika ierakstītas 3 autordziesmas (I.Rupaine, G.Kuzmina, J.Lūsēns), kuras tika atskaņotas Latgales vēstniecībā Gors mūziķu Ingas un Normunda jubilejas koncertā. Viena no tām ir Rēzeknes himna ˶Pilsēta ar rozi matos˝ (J.Lūsēns).
Katru gadu popgrupas piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu instrumentālās mūzikas un popgrupu konkursā ˶No baroka līdz rokam˝, iegūstot I un II pakāpes diplomus. 2015. gadā popgrupas ˶Pepijas˝ un ˶Šurumburums˝ izcīnīja tiesības pārstāvēt Latgales novadu XI Skolēnu dziesmu un deju svētkos.
Popgr_surumburums.png
Popgr_pepijas.png

Akordeonistu ansamblis „Accordeon mix”

Vadītāja Vija Poikāne
Rēzeknes 5. vidusskolas akordeonistu ansamblis darbojas kopš 1988. gada. Šo gadu laikā tajā ir muzicējuši vairāk nekā 60 skolēni.
Kopš 1989. gada kolektīvs aktīvi piedalās skolas, pilsētas pasākumos, sniedz koncertus KN, vidusskolās pirmsskolas izglītības iestādēs, Kultūras un atpūtas parkā u.c. iestādēs.
1989. gadā kolektīvs pirmo reizi piedalījās TV muzikālajā konkursā ˶Ko tu proti?˝, kur izcīnīja II vietu un I pakāpes diplomu. Šim sasniegumam sekoja nākamie: kolektīvs ir četrkārtējais republikas konkursa ˶Ko tu proti?˝ laureāts un trīskārtējais republikas muzikālā konkursa ˶Do –Re –Mi˝ laureāts (1996., 1998., 2002.).
Kopš 2008. gada akordeonistu ansamblis veiksmīgi piedalās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo un instrumentālo kolektīvu konkursā ˶No baroka līdz rokam˝ Rīgā, kur 7 reizes ir iegūts 1. pakāpes diploms un 3 reizes 2. pakāpes diploms.
Darbojoties akordeonistu ansamblī, skolēniem bija un ir iespēja koncertēt ne tikai dažādās Latvijas pilsētās: Rīgā, Daugavpilī, Krāslavā, Ludzā, Liepājā, Jēkabpilī, bet arī ārpus Latvijas – Dānijā, Vācijā, Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā.
Akordeonistu ansamblis jau 20 gadus piedalās Latvijas skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu akordeona mūzikas festivālos - konkursos Daugavpilī, Cēsīs, Rīgā un Rūjienā, kur iegūst I pakāpes diplomus.
Vairākas reizes mūsu skola organizēja šādus festivālus: 2014., 2015.un 2017.gadā. Festivālā piedalījās skolēni no Daugavpils 13. vidusskolas, Cēsu 1. pamatskolas, Rūjienas vidusskolas, Rīgas 88. vidusskolas un Rēzeknes 6. vidusskolas.
2019. gada martā festivālā Cēsu 1. pamatskolā Rēzeknes 5. vidusskolu pārstāvēja 5. - 8. klašu akordeonistu ansamblis ˶Accordeon mix˝. Kolektīvs ieguva 1. pakāpes diplomu.
2020. gada martā Latvijas skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu akordeonistu festivāls tiks organizēts Rēzeknes 5. vidusskolā.
Akord_ans_Accordeon_mix.png

Folkloras kopa

Vadītāja Sandra Stare
Folkloras kopa ir skolas jaunākais kolektīvs, kas savu darbu uzsāka 2019.gadā. Folkloras kopā darbu uzsāka 2. - 4. klašu skolēni, bet nu dalībnieku skaits ir audzis, aptverot arī 1. - 5. klašu skolēnus. Folkloras kopas dalībnieki jau ir demonstrējuši savas muzicēšanas prasmes skolas Ziemassvētku pasākumā, radot mītisku noskaņu ar latviešu tautasdziesmas ˶Sidrabiņa lietiņš lija˝ performanci.
Folkloras_kopa.png

Pūšamo instrumentu orķestris

Diriģents Deniss Smirnovs
Pūšamo instrumentu orķestra darbību un tradīcijas skolā ir uzsācis ilggadējs Rēzeknes 5. vidusskolas mūzikas skolotājs Rolands Ankipāns. Viņa vadībā orķestris uzsāka mūzikas ceļu, kurā guva ievērojamus panākumus pilsētas, novada un valsts līmeņa skatēs un konkursos.
Otro elpu kolektīvs ieguva 2013. gadā, kad atjaunoja darbību ar dalību Latvijas izglītības iestāžu pūšamo instrumentu orķestru Latgales novadu skatē. Kopš tā laika orķestris ir piedalījies visās pūšamo instrumentu orķestru aktivitātēs pilsētā un novadā.
2015.gadā pūtēju orķestris veiksmīgi startēja XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Tas deva lielu iedvesmu turpināt attīstīties un, jau gadu pēc dziesmu svētkiem, tika iestudēts pirmais solo koncerts ar sadarbības partneriem - Rēzeknes 6 vidusskolas pūšamo instrumentu orķestri.
2016. gadā tika izcīnīta pirmā uzvara Latgales novada pūšamo instrumentu  orķestru skatē, tas bija sakrāls brīdis orķestra atdzimšanā. Pūtēju orķestris regulāri piedalās skolas dzīves pasākumos, ka arī ar savu līdzdalību atbalsta pilsētas ˶Baltā zvana svētkus˝ u.c. pasākumus.
Viens no spilgtākajiem skolas pasākumiem, kurš paliks atmiņā ir skolas 50. gadu jubileja 2017. gadā, kur pūšamo instrumentu orķestris prezentēja ˶Defile˝programmu.
Brīvajā laikā no nodarbībām un koncertiem, orķestra dalībniekiem patīk organizēt kolektīvos kino vakarus.

2. - 4. klašu koris „Podziņas”

Diriģentes: Ieva Arbidāne un Ingrīda Džigune
Šajā jaunāko klašu korī dzied mūzikas novirziena 2. - 4. klašu meitenes. Tāpat kā citi skolas kolektīvi, „Podziņas” arī piedalās visos lielajos pasākumos un koru skatēs, kurās jau vairākus gadus tiek pelnīti 1. pakāpes diplomi. 2011. gadā koris ieguva 1. pakāpi koru skatē un 1. pakāpi konkursā „Tauriņu balsis”. 2016. gadā III Latgales skolu 2. - 4. klašu bērnu koru salidojumā Jēkabpilī koris saņēma speciālu balvu par labāko sniegumu skatē.
5-9_kl_koris_zile.png

5. - 9. klašu koris „Zīlīte”

Diriģente Iveta Kepule
Skaitliski lielākais un arī vecākais skolas vokālais kolektīvs, kurā darbojas dziedošas meitenes no 5. līdz 9. klasei. Koris izveidots pirms vairāk kā 50 gadiem, līdztekus skolas dibināšanai 1967. gadā, bet kopš mūzikas programmas izveides, ir kļuvis par kora dziedāšanas Rēzeknes 5. vidusskolā pamata kolektīvu. Šo gadu laikā kora skanējuma izveidē savu artavu ir devuši daudzi mūzikas skolotāji: piem. Rolands Ankipāns, Anita Jureviča, Ieva Arbidāne u.c. Kora priekšnesumi ir neatņemama sastāvdaļa skolas lielajos svētku koncertos 18. novembrī, Ziemassvētkos, Ģimenes dienā un citās reizēs. Ar atzinīgi vērtējamiem panākumiem strādājis visu pastāvēšanas laiku. Sasniegumi – Sudraba un Zelta godalgas – Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 2010. un 2015. gadā.
Līdztekus kultūras pasākumu plānā definētajiem uzdevumiem, 5. - 9. klašu kora dziedātājas ir koncertējušas pasākumos Rēzeknes pilsētā (Ziemassvētku pasākumi, LR svētku pasākumi), kā arī ir tikuši izveidotas un atskaņotas tikai šā kora veidotas koncertprogrammas, piem. ˶Kā zvēri raka Daugavu˝, ˶Putnu dziesmas˝, sadarbībā ar skolas latviešu valodas un literatūras skolotājiem un teātra pulciņa dalībniekiem.
2-4_kl_koris_podzinas.png

Rēzeknes 5. vidusskolas skolēnu sasniegumi mūzikā 2018./2019. mācību gadā

Diriģente Iveta Kepule
    1.pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo un instrumentālo kolektīvu festivāls - konkurss  „No baroka līdz rokam” „Accordeon Mix”vad. V. Poikāne
1. pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo un instrumentālo kolektīvu festivāls - konkurss  „No baroka līdz rokam” Popgrupa „Pepijas”  (vec.gr.)vad. I. Mazure
1. pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo un instrumentālo kolektīvu festivāls - konkurss  „No baroka līdz rokam” Popgrupa „Šurumburums”  (jaun.gr.)vad. I. Mazure
1. pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novada skatePūtēju orķestrisvad. D. Smirnovs
1. pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo un instrumentālo kolektīvu festivāls - konkurss  „No baroka līdz rokam”   Vokāli instrumentālais ansamblis „FTB”vad. D. Smirnovs
1. pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss „Dziesmubērns”5. - 9. klašu korisvad. I. Kepule