Pašpārvaldes sastāvs

     

Esi sveicināts Rēzeknes 5. pamatskolas tīmekļa vietnes skolēnu pašpārvaldes sadaļā!
Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu apvienība, kurā darbojas skolas aktīvākie, patriotiskākie skolēni. Pašpārvalde rūpējas par to, lai skolā notiktu dažādi pasākumi, balles, koncerti, konkursi, par to, lai skolas mācību dzīvē ielītu arī kāda cita krāsa un mūsu ikdiena būtu interesantāka. Pašpārvalde sevī ietver ļoti daudz - tā ir iespēja piedalīties, būt klāt un mainīt skolas dzīvi, tā ir iespēja realizēt savas idejas un palīdzēt tās realizēt citiem, iegūt jaunus draugus un krietni paplašināt paziņu loku skolā, pavadīt pēcpusdienas jautrā atmosfērā ar cepumiem un kādu reizi arī kopā ar pašpārvaldi doties kur tālāk par skolas sienām. Tā ir iespēja pilnveidoties arī pašam, mācoties strādāt komandā, pieņemot svarīgus lēmumus un uzņemoties atbildību. Pašpārvalde ir arī iespēja dažādi radoši izpausties un ar saviem talantiem palīdzēt skolai - veidojot skolas lielos plakātus, noformējot skolu svētkiem, izsakot savas idejas skaļi un tiešām redzot, kā tās piepildās!
Sastāvs.docx