Skolas veselības speciālists

    

Skolas veselības speciālists Santa ReksneVeselība ir galvenais pienākums dzīvē. (O. Vailds)Sākot mācības skolā, nepieciešami šādi medicīniskie dokumenti: Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u). Profilaktisko potēšanu karte (veidlapa Nr.063/u). Uzsākot jauno mācību gadu, katram skolniekam būs jāatnes izziņa no ģimenes ārsta par bērna profilaktisko apskati.
Skolas veselības specialists ikdienā uzklausa katra skolēna sūdzības- gan veselības, gan arī sadzīviska rakstura, ja nepieciešams sniedz pirmo palīdzību atbilstoši savām zināšanām un iespējām.
Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) tiek veiktas pārbaudes uz kašķi un pedikulozi visiem izglītojamiem, kā arī tiek sniegta informācija kā pasargāt sevi no saslimšanas un kādi ir šo slimību profilakses pasākumi. Atgādina ievērot personīgo higiēnu!Skolā tiek sniegti atbalsta pasākumi atbilstoši ārstējošā ārsta norādījumiem tiem izglītojamiem, kuriem ir diagnosticēta hroniska saslimšana.Skolā tiek nodrošināta veselīga uztura principu īstenošana, īpaši pievēršot uzmanību tiem izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama uztura korekcija.Ja ir saņemts ģimenes ārsta vai speciālista ieteikums, tad tiek nodrošināta izglītojamo sadale veselības grupās sporta stundās un nodarbībās. Veselības specialists, sadarbojoties ar sociālo pedagogu, izstrādā rīcības plānu skolā, kas nosaka preventīvus pasākumus tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un tabakas aizstājējproduktu, alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu atkarību izraisošu vielu lietošanas uzsākšanas risku novēršanai, kā arī rīcību gadījumā, ja izglītība iestādē konstatē, ka izglītojamie lietojuši, glabājuši vai izplatījuši atkarību izraisošas vielas.Saudzēsim sevi un savus līdzcilvēkus!Darba laiks:Pirmdiena: 8.00 – 15.30Otrdiena: 8.00 – 15.30Trešdiena: 8.00 – 15.30Ceturtdiena: 8.00 – 15.30Piektdiena: 8.00 – 15.00