Bibliotēkas pasākumi

    

Lasīšanas maratona fināls

   Mācību gads tuvojas savam finišam. Arī mūsu skolas lasītāji ir sasnieguši maratona galamērķi. Prieks par visiem bērniem, kuri nāca uz bibliotēku, lasīja grāmatas. Prieks par tiem, kuri piedalījās lasīšanas maratonā gada garumā un uz norādītās lapiņas atzīmēja izlasīto. Prieks par 2.b klases čaklajiem, godīgajiem lasītājiem visa gada garumā. Viņus iedvesmoja un atbalstīja klases audzinātāja Ilona Gabrusāne.

   Skolēni piedalījās arī Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu lasīšanā. Par to saņēma Nacionālās bibliotēkas balvu. Skolotājas Aivas Litaunieces iedvesmota, 6.a klases skolēnu lielākā daļa uzsāka žūrijas grāmatu lasīšanu. Šogad šī fonda grāmatas cītīgi lasīja arī skolotājas. Bērniem visvairāk patika T. Lākas grāmata „Skeleta Juhana gaitas”, pusaudžiem – Dz. Tilaka „Zlatas ceļs”, bet skolotāji visaugstāk novērtēja K. Ilziņas stāstu krājumu ”Es Neliecināšu pret jums”.

   Pēdējie 2 mēneši mūsu maratonā bija veltīti Eiropas autoru darbiem. 1. vietā izlasīto grāmatu un pareizi noformēto lapiņu skaita ziņā ierindojās 5.a klase, audzinātājas K. Belovas un literatūras skolotājas I. Buldures ieinteresēti. 2. vietu ieņem 6.a klase. Audzinātāja un literatūras skolotāja A. Litauniece motivēja bērnus grāmatu lasīšanas maratona izaicinājumam. 3. vietā palika 2.b klases bērni ar skolotāju I. Gabrusāni. 

 Reizē ar grāmatu lasīšanu mēs aicinām skolēnus arī pareizi noformēt ziņojumu lapiņas, izlasīt vajadzīgo, to uzrakstīt bez kļūdām.

   Nākamajā gadā turpināsim lasīšanas maratonu, bet tam būs citāds veidols. Ļoti ceru, ka skolēnu vasaras brīvais laiks būs veltīts arī grāmatu pasaules iepazīšanai.

Lasīsim!

   Paldies direktores vietniecei izglītības jomā Ingrīdai Daugovičai par palīdzību, radošajām idejām un iedvesmojošas auras radīšanu.


Bibliotekāre B. Trimalniece

Eiropas autoru diena

   Eiropas autoru diena ir ikgadēja Eiropas līmenī rosināta iniciatīva, lai godinātu Eiropas autoru radīto literatūru, interesi par grāmatām un rosinātu to lasīšanu, kā arī iedvesmotu lasītājus, īpaši jauno paaudzi, iepazīt Eiropas literatūras un valodu daudzveidību.

   Grāmatu lasīšana ir būtisks instruments lasītprasmes veicināšanai – tā ir pamatprasme ikviena izglītības priekšmeta sekmīgai apguvei un informācijas pilnvērtīgai uztverei, spējai to analizēt un pielietot dažādos kontekstos. Lasīšana veicina arī radošumu, iztēli.


2024. gadā Eiropas autoru dienu plānots atzīmēt 25. martā visā Eiropā, aicinot skolas, bibliotēkas un grāmatnīcas u.c izglītības un kultūrvietas marta noslēgumā organizēt ar Eiropas literatūru saistītus pasākumus.


   Pirmā Eiropas autoru diena norisinājās 2023. gada 27. martā un tajā piedalījās vairāk nekā 1000 skolu visā Eiropā. Iniciatīvu plānots īstenot ik gadus marta noslēgumā, attīstot to par literatūrai un grāmatu lasīšanai veltītu Eiropas valstu tradīciju.

   Arī šogad Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Rakstnieku padomi par godu Eiropas autoru dienai organizēs 120 autoru vizītes skolās, kurās piedalīsies arī Latvijas rakstnieki. Savukārt sabiedrības iesaistes kustības “Restarts lasīšanai” un Eiropas autoru dienas ietvaros 2024. gada 23. martā norisināsies Lielie lasīšanas svētki Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē un tiešsaistē, kurā tiks sumināti lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” lasītāko grāmatu autori, tulkotāji un izdevēji.

   Mūsu skolā Eiropas autoru diena tika atzīmēta 22. martā. 9. klašu skolēni klausījās pilsētas centrālās bibliotēkas abonementu nodaļas vadītājas Zitas Gorsvānes stāstījumu un skatījāmies skaistu prezentāciju par jaunāko Eiropas autoru darbiem, kas ir domāti pusaudžiem.

   Mūsu skolas absolvente un tulkošanas biroja vadītāja Gerda Mališeva aizraujoši stāstīja par dokumentu tulkošanu. Bija daudz derīgu padomu, kās jāņem vērā, tulkojot lietišķos rakstus. Tāpat lektore runāja par mākslīgā intelekta pozitīvo un negatīvo ietekmi, tulkojot darbus. G. Mališeva runāja arī par vārdiem ar pārnesto nozīmi, frazeoloģismiem un problēmām, ar ko jāsakaras, tulkojot atsevišķas frāzes. 

   Angļu valodas speciāliste Mārīte Opincāne savukārt vairāk pievērsās daiļliteratūras tulkošanai vēsturiskā skatījumā. Lektore salīdzināja senos tulkojumus ar pašreizējie, tāpat arī rādīja krievu valodas un angļu valodas tulkojumu īpatnības. Tika pieminēts A. Pumpura eposs „Lāčplēsis” un citi daiļdarbi.

Lasīšanas maratons

   Ir noslēdzies janvāra - februāra lasīšanas maratons. Šoreiz skolēni lasīja prozu. Tika izvēlēti gan latviešu, gan ārzemju autoru daiļdarbi. Joprojām visvairāk mazos lasītājus interesē Runča Punča piedzīvojumi. Tāpat atzinību guva arī D. Medousas, R. Benksas sērijveida grāmatas. Skolēniem patīk uzzināt arī F. Saimona radītā fantāzijas tēla – negantā Nika piedzīvojumus vairākās grāmatās. 6. b klase lasīja dažādu tautību literārās pasakas, bet 4. b klase visi nopelnīja atzīmes literatūrā par grāmatas izlasīšanu un atbildēm uz jautājumiem. Izlasītā grāmata bija vismaz 100 lappuses bieza. Daudz bija lasījuši arī 8. b skolēni audzinātājas Anitas Gudrenikas vadībā, tikai diemžēl viņi neierindojās uzvarētāju sarakstā.


   „Pabeidzot lasīt grāmatu, liekas, ka esi šķīries no drauga,” tā kādreiz domāja izcilais franču rakstnieks, filozofs Voltērs. Arī mēs lasīsim grāmatiņas, lai satiktos ar draugu!


Bibliotekāre: B. Trimalniece

Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu kolekcija skolas bibliotēkā

Gramatu_kolekcija.pdf
„Mākslas detektīvi” ar rakstnieci Luīzi Pastori
20. septembrī Rēzeknes 5. vidusskolas aktu zālē valdīja detektīvu gars, jo pie 5.klašu skolēniem programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās rakstniece, bērnu grāmatu sērijas „Mākslas detektīvi” autore Luīze Pastore.Par saviem darbiem rakstniece divreiz ieguvusi Latvijas Literatūras gada balvu, Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu, Pastariņa prēmiju, Bērnu žūrijas apbalvojumu, iekļauta Starptautiskajā The White Ravens sarakstā un prestižā Britu laikraksta „The Guardian” 2018. gada labāko grāmatu sarakstā.
Autore pastāstīja par sērijas„Mākslas detektīvi” stāstu tapšanu. Skolēnus ieinteresēja tas, ka Luīze Pastore bija īsta rakstniece, kura nodarbības sākumā pārģērbās par detektīvu. Patika, ka autore visus aicināja iejusties detektīvu lomā un ar īpašu detektīvuzdevumu palīdzību izzināt mākslas darbu tapšanas procesu, pievēršot uzmanību detaļām. Skolēni aizrautīgi pētīja gleznas, pildīja uzdevumus. Luīze Pastore ar bērnu grāmatu sērijas „Mākslas detektīvi” sižetu palīdzību rosināja skolēniem interesi par lasīšanu un stāstu radīšanu kā piedzīvojumiem pilnu nodarbi, detektīvžanru izmantojot kā instrumentu, ar kura palīdzību iepazīstināt skolēnus ar latviešu mākslas vēstures norisēm un Latvijas kultūras kanonā iekļautajiem mākslas darbiem.Par aktīvu darbošanos skolēni saņēma lielisku dāvanu- „Meža vēstules” ar autores autogrāfu un uzlīmes.5.a klases skolēnu atsauksmes:
„Rakstniece Luīze Pastore ir ļoti jauka, viņai ir lielisks talants - viņa māk ieinteresēt cilvēkus grāmatās, arī tos, kuriem nepatīk lasīt.” ( Paula Sergejeva.)
„Man bija patīkami redzēt Luīzi Pastori, jo ne katru dienu tu vari redzēt jaunu rakstnieku.” (Karolīne Sprukte.)
„Man visvairāk patika, kad rakstniece pārģērbās par detektīvu.” ( Eduards Galajs.)
„Luīze Pastore ir diezgan interesanta persona. Viņa iejutās detektīva lomā. Mums bija uzdevums atrisināt slepenos kodus no gleznām, un par to varēja dabūt balvu, bija interesanti un aizraujoši.” ( Fēlikss Olivers Nikolajevs.)
„Es izbrīnījos, ka rakstniece Luīze Pastore ir jauna, viņa ir arī ļoti skaista. Man visvairāk patika būt detektīvam. Skatīties uz gleznām, meklēt atbildes un lasīt, un domāt.” ( Sofija Paņko.)
„Man ļoti patika satikties ar rakstnieci Luīzi Pastori. Man patika tas darbs, kur vajadzēja atrisināt krustvārdu mīklu, un man tas labi veicās.” ( Renārs Fedorenkovs.)
5. a kl. audzinātāja/ bibliotekāre Ilga Buldure
Pirmo reizi bibliotēkā - 1. klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēku
   Ikvienam skolēnam jāzina, kas ir bibliotēka, kur skolā tā atrodas, ko tur var darīt. Tādēļ, tikko pirmklasnieki iejutušies skolas vidē, viņi tiek aicināti uz pirmo iepazīšanās nodarbību skolas bibliotēkā.Kas jāsaka, atnākot uz bibliotēku, kur atrodas kādas grāmatas, kas ir formulārs, kāda ir lielākā, kāda vismazākā, kura visvecākā grāmata Rēzeknes 5. vidusskolas bibliotēkā, ko dara lasītavā?  Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem 1.a un 1.b klases skolēni uzzināja atbildes, atnākuši oktobrī ciemos uz bibliotēku.Vērojot lomu spēli lasītājs- bibliotekārs, skolēniem bija iespēja redzēt no malas, kā jārīkojas, atnākot pēc grāmatām. Turpinājumā skolēni rudens lapu jūklī meklēja burtus un salika no tiem bibliotēkā bieži izmantojamus atslēgas vārdus.Nodarbības noslēgumā katrs skolēns mājās paņēma palasīt kādu daiļliteratūras grāmatu un no skolas bibliotēkas ciemiņa kļuva par lasītāju.Paldies 1.a un 1.b. klases audzinātājām Inetai Lupikai un Ilonai Kalniņai par sadarbību!   Lai prieks lasīt!Bibliotekāre Ilga Buldure
Lasīšanas maratons „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”
Rēzeknes 5. vidusskolas bibliotēkā ir sācies lasīšanas maratons “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”! Aicinām iesaistīties lielus un mazus lasītājus, kā arī vecākus šajā lasīšanas piedzīvojumā! Vecāku žūrijas grāmatas meklējiet citās pilsētas bibliotēkās.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” šogad notiek jau 21. gadu.Šī gada „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekciju veido 28 grāmatas no 8 izdevniecībām. Tās ir 11 oriģinālliteratūras grāmatas – gan spožas debijas bērnu literatūrā (Ērika Bērziņa, Inga Žolude, Elizabete Lukšo-Ražinska); dzejā – Lote Vilma Vītiņa; zinātniskās fantastikas žanrā – Džeina Šteinberga, gan jau iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu autoru devums – Juris Zvirgzdiņš, Agnese Vanaga, Māris Rungulis, Ieva Melgalve, Dzintars Tilaks un Kristīne Ulberga.Tulkoto literatūru pārstāv 17 izdevumi no 10 valodām – igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, ukraiņu, franču, angļu, vācu un nīderlandiešu.
Līdz gada beigām žūrijas dalībniekiem jāizlasa 6 grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas un jāaizpilda elektroniskā grāmatu novērtēšanas anketa. Visi dalībnieki drīkst mainīt ieteikto vecumgrupu un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma. Ikviens žūrijas dalībnieks, kurš būs izlasījis 6 grāmatas un aizpildījis novērtēšanas anketu, saņems pateicības balviņu par piedalīšanos!
„Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2001.gada īstenota lasīšanas veicināšana programma. Bērni un jaunieši, kuri iesaistās žūrijas darbā, kļūst par literatūras ekspertiem. Katru gadu viņi lasa un vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši izvēlētas šai programmai un izvirza balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus, izdevējus – visus, kas piedalījušies interesantāko grāmatu tapšanā.
Neatstāj lasīšanu uz pēdējo brīdi, piedalies un sāc lasīt jau tagad!
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” grāmatu kolekcija:
5+Mammas dzejoļi. Ērika Bērziņa. Rīga : Liels un mazs, 2020.Bubuļbailes. Bens Berants. Rīga : Latvijas Mediji, 2020.Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas? Agnese Vanaga. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.Kapteiņa zirdziņš. Juris Zvirgzdiņš. Rīga : Liels un mazs, 2020.Tuk-tuk! Ilo Pikovs. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.Kā sagaidīt citplanētieti. Petri Tamminens. Rīga : Latvijas Mediji, 2021.
9+Emī un Rū. Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska. Rīga : Tuta Media, 2020.Tik garš deguns. Lūkass Hartmanis. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.Kā izglābt mazītiņo mammu. Pireta Rauda. Rīga : Liels un mazs, 2020.Armando. Mika Kerenens. Rīga : Pētergailis, 2020.Pija Prjaņika un bandīti. Kairi Looka. Rīga : Pētergailis, 2020.36 un 6 kaķi. Halina Vdovičenko. Rīga : Latvijas Mediji, 2020.
11+Lampiņa. Anete Shāpa. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.Šausmiņa. Dzintars Tilaks. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.Bēguļi. Ulfs Starks. Rīga : Liels un mazs, 2020.Pakss. Sāra Penipārkere. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.Asins lietus. Māris Rungulis. Rīga : Liels un mazs, 2020.Pirmo reizi uz Zemes. Inga Žolude. Rīga : Liels un mazs, 2020.
15+Čells, Sofija un Parīzes jumti. Katrīna Randela. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.Tilda un putekļu eņģelis. Andruss Kivirehks. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.Lasītāja. Džeina Šteinberga. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi. Dženija Hana. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.Meitene. Lote Vilma Vītiņa. Rīga : Neputns, 2020.Brāļi. Barts Mūjārts. Rīga : Pētergailis, 2020.Vecāku žūrijaLojalitātes. Delfīne de Vigāna. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.Lietas, kas krīt no debesīm. Selja Ahava. Rīga : Latvijas Mediji, 2020.Kariete uz Santjago. Kristīne Ulberga. Rīga : Dienas Grāmata, 2020.Upe. Laura Vinogradova. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
Vecāku žūrijaLojalitātes. Delfīne de Vigāna. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.Lietas, kas krīt no debesīm. Selja Ahava. Rīga : Latvijas Mediji, 2020.Kariete uz Santjago. Kristīne Ulberga. Rīga : Dienas Grāmata, 2020.Upe. Laura Vinogradova. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
LasiUnVērtē2021.jpg
Skaļās lasīšanas konkurss Rēzeknes reģionā
Rēzeknes reģiona skaļās lasīšanas konkursā 6. a klases skolniece Kristiāna Parisa Šķēle-Brokāne ir ieguvusi 2. vietuKonkursam meiteni sagatavoja skolotāja Dz. Circāne.
Bibliotēkā ir daudz jauku, interesantu grāmatu, tāpēc gaidām jaunajā mācību gadā atkal pie mums lasītājus.
Balva.jpg
Skaļās lasīšanas sacensības Rēzeknes 5. vidusskolā
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības ir konkurss 11 - 12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Konkurss notiek trīs posmos – sacensības skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.
Sarežģītajā pandēmijas laikā bibliotēkas darbu turpina, tāpēc lasīšanai nav šķēršļu. Piedaloties Skaļās lasīšanas sacensībās, skolēniem tiek dota brīnišķīga iespēja kļūt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un pat valsts līmenī. Valsts fināls plānots š. g. 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions.
Arī Rēzeknes 5. vidusskolas grāmatu un lasīšanas draugi 2021. gada 7. maijā piedalījās šajās sacensībās.
1. vietaLaura Pitrāne 5. b klaseKristiāna Parisa Šķēle - Brokāne 5.a klase
2. vietaDairis Krievāns 5. b klase
Meitenes turpinās sacensības reģionālā līmenī. Lai veicas! Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Dzintrai Circānei par atbalstu, skolēnu iedvesmošanu un sagatavošanu šim pasākumam.
1.jpg
Raksts par Vinetu Trimalnieci
Tagad arī mēs zinām, ka Latvijā dzimusi vēl viena ļoti talantīga rakstniece.
2020. gada 19. oktobrī Rēzeknes 5. vidusskolas bibliotēkā  ciemojās jaunā latviešu autore Vineta Trimalniece - mūsu skolas 2011. gada absolvente.
Šogad iznākusi viņas pirmā grāmata - stāstu krājums ˶Piepildīts˝. Pārsteidzoši ir tas, ka  autore raksta par sirmgalvjiem (un ne tikai) - pansionāta iemītniekiem. Raksta ar jaunam cilvēkam neparastu iejūtību un pārsteidzoši dziļu dzīves izpratni, kuru guvusi, pati strādājot pansionātā un slimnīcā.
˶Es iedvesmojos rakstīt un iedvesmojos dzīvot, uzkrāju sevī viņu stāstu pieredzi un prātoju, cik milzīgs, neredzams spēks viņos ir par spīti smagumam kaulos. ˶Izstāsti mani tālāk…˝ reizēm man šķita, ka pansionāta sienās var dzirdēt šo cilvēku dzīves mani uzrunājam. Un es liku uz papīra to, ko redzēju, ko nojautu, ko iztēlojos,˝ tā par grāmatas tapšanu stāsta Vineta Trimalniece.
Dace Rukšāne žurnālā ˶SestDiena˝ raksta: ˶Lai arī daudzi stāsti ir diezgan bēdīgi, tomēr tiem cauri stīdz dzīves apliecinājums, un asaras, ko šad tad nākas notraukt, ir attīrošas.˝
Milzīgs paldies par grāmatu! Lai top!