Skolas ēdnīca

    

Ēdināšanas grafiks
10.20-10.40 1., 2.a, 2.b11.20-11.40 2.c, 3., 4.12.20-12.40 5., 6., 7., 8., 9.13.20 Launags