Skolas vēsture

    

Veca_skola.JPG
1967. gadā atvērta divplūsmu Rēzeknes 5. vidusskola topošajā rūpnieciskajā Ziemeļu rajonā. Pirmie skolas direktori - P. Ančupāns (1967), A. Pāvule (1968-1972), A. Koļesnikovs (1972-1976). Skolā mācījās 892 skolēni, strādāja 50 skolotāji.
1976. gadā krievvalodīgā plūsma tika pārcelta uz jauncelto 6. vidusskolu, bet šeit palika skolēni ar latviešu mācībvalodu direktora J.Rožukalna vadībā (1976).
1981. gadā, kad skolas direktors bija F. Laurs (1977-1984), skolā tika atvērtas klases ar padziļinātu mūzikas mācīšanu.
1985. gadā direktora K. Škirmanta (1984-1986) laikā darba nedēļa skolā tika saīsināta, sestdienās stundas vairs nenotika.
1989. gadā Rēzeknes 5. vidusskolā pirmajā pilsētā tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs un dziedāta Latvijas himna ,,Dievs, svētī Latviju”.
1991. gadā daudzi mūsu skolēni devās uz Rīgu, uz barikādēm. Sarežģītajos valsts neatkarības cīņu laikos skolu vadīja J. Gailis (1986-1992).
1992.-1993. gads bija Latvijas neatkarīgās valsts sākumposms. Visas izglītības sistēmas pārmaiņu un nesakārtotības problēmas gulās uz direktoru J. Rudziša (1992) un D. Činkures pleciem (1993-1998).
1998. gadā par direktori kļuva V. Poikāne.
1999. gadā sākumskolas klases sāka mācīties ,,mazajā skolā”, bijušā bērnudārza telpās, tika likvidēta 2. maiņa.
2001. gadā skola saņēma licences 4 IP (izglītības programmu) realizēšanai.
2002. gadā 10.-12. klašu skolēni pēc izvēles sāka apgūt komerczinību programmu ,,Esi līderis”.
2001./2002. m.g. skolā mācījās 1073 skolēni - tā kļuva par lielāko pilsētas vidusskolu.
2006./2007. m.g. 83,4% 12. klašu skolēni nokārtoja CE uz ABC līmeni - tas bija labākais rezultāts pilsētā un 12. labākais valstī.
2008./2009. m.g. skolā mācās 770 skolēni, no tiem 240-1.-4.klasēs, 325- 5.-9.klasēs, 205-10.-12.klasēs.
2010./2011. m.g. projekta ,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai” ietvaros tika veikts remonts 4 mācību kabinetos. Skolā ienāca jaunas tehnoloģijas.
2011./2012. m.g. tika īstenots ,,Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Rēzeknes 5. vidusskolā” projekts. Skola ieguva jaunu veidolu, tika nomainīti: logi, durvis, apgaismojums, skola tika nosiltināta.
2012./2013. m.g. projekta ,,ESTLARTUS Traffic” ietvaros pie skolas tika rekonstruēts laukums, kur regulāri tiek organizēti Rēzeknes novada Jauno satiksmes dalībnieku forumi.
2013./2014. m.g. Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā pilsētu vidusskolu grupā skola ierindojās 1. vietā.
2015./2016. m.g. Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā  skola ierindojās 3. vietā un 29.08.2016.  Valsts prezidents R. Vējonis skolas vadībai pasniedza Atzinības rakstu.
Ar 2016. gada 1. septembri sākumskola atkal  ir pievienota lielajai skolai.
2016. gada 1. septembrī sākumskolas klases atgriezās lielajā skolā izremontētajos un moderni aprīkotajos mācību kabinetos.
2017. gada oktobrī skola krāšņi nosvinēja savu 50. dzimšanas dienu.
2018. gada decembrī skolā viesojās Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
2018./2019. m.g. Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā pilsētu vidusskolu grupā skola ierindojās 5. vietā.
2019. gadā skola saņēma Latvijas universitātes ,,Skolu balvu 2019” par nozīmīgu devumu studentu saimes papildināšanā.
2020. gada martā skola pārgāja uz attālināto mācību procesu sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī (Covid-19).


Bet skola nekad nav gatava, tā turpina mainīties un attīstīties…